Základné informácie

Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu

Áno

Metóda

Imunochromatografické stanovenie

Význam stanovenia

Norovírusové infekcie (infekcie vírusom Norwalk podľa MKCH A08.1) sú najčastejšou príčinou náhle sa objavujúcich hnačkových ochorení u starších detí a dospelých a 2. najčastejším pôvodcom hnačiek (po rotavírusoch) u najmenších detí. Spôsob prenosu je fekálno-orálny a prenáša sa aj aerosólmi (pri vracaní) z osoby na osobu alebo prostredníctvom kontaminovaných predmetov (napr. na kobercoch vydržia až 12 dní) či potravy (ničí ich až zahriatie na 60 °C po dobu 30 minút). Zvieratá nie sú rezervoármi norovírusov. Inkubačná doba je v rozpätí 12 – 72 hodín. Ochorenie trvá priemerne 3 dni a charakterizujú ho nasledujúce symptómy: nauzea, vracanie (u detí), abdominálny diskomfort a hnačka (vodnatá, bez prímesi hlienu a krvi). Ochorenie však môže prebiehať aj úplne bezpríznakovo – vtedy je infikovaný človek pri nedostatočnej hygiene (tzv. choroba špinavých rúk) zdrojom nákazy pre ostatných. Z laboratórnych nálezov môže infekciu norovírusmi v krvnom obraze sprevádzať lymfopénia.

Relevancia vyšetrenia

Norovírus je jednovláknový RNA vírus, patrí medzi Caliciviridae. Citlivosť testu: 86 % Špecificita testu: 94,6 % Sezónnosť výskytu: zvýšený výskyt infekcií je v chladnejších (aj daždivejších) mesiacoch roka. Pre vírusy je typický hromadný výskyt, mimoriadne rýchlo sa šíria v spoločenských zariadeniach, napr. v škôlkach, kasárňach a domovoch dôchodcov. Je zaujímavé, že u geneticky predisponovaných jedincov (s krvnou skupinou 0, Lewis...) existuje napriek vysokej hladine protilátok proti norovírusom zvýšená náchylnosť k opakovanej infekcii.

Indikácia VšZP

001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 011; 012; 014; 015; 017; 018; 020; 025; 028; 031; 032; 040; 045; 048; 051; 060; 063; 067; 073; 104; 108; 109; 114; 140; 145; 154; 156; 163; 216; 223; 226; 312; 329; 331; 332; 336; 341; 367; 323

Indikácia Union

001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 011; 012; 014; 015; 017; 018; 020; 025; 028; 031; 032; 040; 045; 048; 051; 060; 063; 067; 073; 104; 108; 109; 114; 140; 145; 154; 156; 163; 216; 223; 226; 312; 329; 331; 332; 336; 341; 367; 323

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii


Doplnkové informácie

Frekvencia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia VšZP

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Union

1x za mesiac

Interferencia

nie sú známe

Použiteľnosť pre prax

Pozitívny výsledok nevylučuje prítomnosť iných infekčných patogénov.
Negatívny výsledok nevylučuje prítomnosť norovírusov ako príčiny gastroenteritídy.
Môže to byť zapríčinené nasledovnými faktormi:
– prerušovanou exkréciou vírusu,
– príliš malým množstvom antigénu vo vzorke stolice,
– odberom stolice v nevhodnom čase,
– nesprávnym skladovaním vzorky stolice.
V liečbe ochorenia zvyčajne postačuje orálna rehydratačná terapia; výnimočne u detí a starších osôb je potrebné pristúpiť k i.v. infúznej terapii.
Špecifická antivírusová liečba ani vakcína nie je t. č. dostupná.

Typ skúmavky, pravidlá pred odberom, teploty pri transporte a uskladenení

Odoberá sa čerstvá stolica veľkosti lieskového orecha do skúmavky s lopatkou.
Do termínu testovania sa skladuje v chladničke pri teplote 2 – 8 °C. Ak sa vzorka netestuje v priebehu 3 dní, odporúča sa skladovať ju v mrazničke pri -20 °C.


Referenčné hodnoty

Referenčné rozpätie

negatívne
pozitívne