Základné informácie

Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu

Áno

Metóda

Prietoková cytometria

Význam stanovenia

V súčasnosti je najuznávanejším postupom vyšetrenia T- a B-lymfocytov ich identifikácia na základe detekcie povrchových znakov pomocou monoklonálnych protilátok. Povrchový znak (tzv. CD znak) je molekula alebo komplex molekúl, ktoré bunka exprimuje – je jedinečný a okrem typu (subtypu) bunky môže určovať aj jej maturačné štádium, stupeň zrelosti a pod. Najznámejší diferenciačný znak pre T-lymfocyty je CD3, pretože súvisí s receptorom pre antigén. Určovanie počtu T-lymfocytov pomocou E roziet je menej presné, pretože napr. i NK-bunky majú na svojom povrchu príslušný receptor pre ovčie erytrocyty. Rozpoznávaním ďalších povrchových znakov (okrem CD3) dokážeme metódou prietokovej cytometrie rozlíšiť aj jednotlivé populácie T-lymfocytov, a to pomocné (Th, znak CD4), cytotoxické (Tc, znak CD8) a prirodzene regulačné (Treg, CD25). Povrchový membránový imunoglobulín je hlavným znakom B-lymfocytov (znak CD 19, CD20). NK-bunky (tzv. prirodzené zabíjače) sú určené najmä 2 znakmi, a to CD16 a CD56. V klasifikácii CD znakov dnes poznáme viac ako 320 rôznych antigénov, čo spôsobuje určitú neprehľadnosť a v praxi sa často dáva prednosť originálnemu názvu molekuly pred jej CD ekvivalentom. Je potrebné si uvedomiť, že počet lymfocytov neposkytuje informáciu o ich funkcii, ale len o množstve, ktoré sa vyjadruje v percentách alebo v absolútnych hodnotách. Novozavedené vyšetrenie regulačných T-lymfocytov predstavuje skupinu 2 typov buniek: tzv. prirodzené (nTreg) , ktoré sa diferencujú v týmuse a bránia rozvoju autoimunitných ochorení a potom tzv. indukované (iTreg), ktoré sa tvoria v slizničných priestoroch (napr. v tráviacom trakte) a majú výraznú imunosupresívnu úlohu kontaktným alebo bezkontaktným (produkciou TGF-β) pôsobením.

Relevancia vyšetrenia

Imunofenotypizácia lymfocytov nachádza uplatnenie v rámci dif. diagnostiky imunodeficitov, hematologických malignít, autoimunitných ochorení a v problematike transplantácií.

Indikácia VšZP

001; 002; 003; 004; 007; 009; 011; 018; 019; 025; 031; 040; 043; 045; 063; 104; 108; 140; 145; 156; 163; 329; 331 ; 323

Indikácia Union

001; 002; 003; 004; 007; 009; 011; 018; 019; 025; 031; 040; 043; 045; 063; 104; 140; 145; 156; 163; 329; 331

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii


Doplnkové informácie

Frekvencia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia VšZP

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Union

t .č. nie je k dispozícii

Interferencia

Hemolýza a lipémia.

Použiteľnosť pre prax

Aktuálne dostupné poznatky nám hovoria, že jednotlivé subpopulácie buniek nie sú definitívne a nemenne diferencované bunky, ale sa vyznačujú veľkou plasticitou – t. j. dokážu meniť svoje biologické vlastnosti podľa aktuálnych potrieb daného mikroprostredia, v ktorom sa imunitná odpoveď odohráva. Prietoková cytometri dostupná vo všetkých centrálnych laboratóriách Alpha medical ponúka okrem aktuálne nastavených vyšetrení neustále sa rozširujúcu paletu nových užitočných testov – informujte sa v laboratóriách o ich spektre a využiteľnosti vo Vašej každodennej praxi.

Typ skúmavky, pravidlá pred odberom, teploty pri transporte a uskladenení

Odber krvi: skúmavka s EDTA
Vzorku po odbere čo najskôr odoslať do laboratória (najneskôr do 24 hodín od odberu). Kým nedôjde k transportu vzorky do laboratória, plnú krv treba uchovávať pri teplote 20 – 25 °C. Vzorka sa nesmie scentrifugovať.


Referenčné hodnoty

Referenčné rozpätie

CD19+ : 5 - 20 %
CD3+ : 57 - 86 %
CD3+CD4+ : 30 - 60 %
CD3+CD8+ : 13 - 40 %
CD(16+56+) : 5 - 29 %
IRI-CD4+/CD8+ : 1,0 - 3,6 %
CD3+HLA-DR+ : 2 - 12 %