Základné informácie

Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu

Áno

Metóda

CLIA

Význam stanovenia

Interleukín 6 (IL6) je prozápalový cytokín, ktorý sa vyznačuje rôznymi funkciami. Vykazuje aktivity v B-bunkách a T-bunkách a jeho produkcia je vyvolaná pri náhlych zápalových procesoch, ktoré sú spojené s popáleninami, vírusovými a bakteriálnymi meningitídami, ťažkými sepsami vyvolanými gram-negatívnymi baktériami, infekciami a polytraumami. Je to malý polypeptid zložený zo 4 alfa-helixových zväzkov a jeho štruktúra je stabilizovaná medzimolekulárnymi disulfidickými mostíkmi. Má najdlhši polčas života z prozápalových mediátorov v systémovej cirkulácii a má veľmi krátky čas aktivácie. Spúšťa tvorbu a uvoľňovanie CRP v pečeni. Tento parameter má veľké využitie v intenzívnej medicíne pri včasnom záchyte systémových zápalových reakcií a sepsy. Je dobrým ukazovateľom zápalového procesu aj v neonatológii. Hladiny IL6 za 48 hodín korelujú s mortalitou pacienta.

Relevancia vyšetrenia

Zvýšenú hodnotu IL6 a jej pretrvávanie v organizme nachádzame u ľudí vo včasných štádiách sepsy, keď môžeme predísť riziku multiorgánového zlyhania. Odporúča sa stanoviť spolu s CRP. Vysoká hodnota IL6 s eventuálnym posunom leukocytov smerom doľava a normálnou hodnotou CRP predikuje s vysokou pravdepodobnosťou multiorgánové zlyhanie. Jeho význam je predovšetkým v začiatočných štádiách sepsy, keď sú ešte ostatné ukazovatele zápalu v norme. Zvýšené hodnoty IL6 však nachádzame aj pri autoimunitných ochoreniach, lymfómoch, AIDS, odvrhnutí transplantátu a alkoholickej chorobe pečene.

Indikácia VšZP

001; 002; 003; 004; 007; 010; 019; 025; 031; 040; 045; 051; 060; 104; 140; 145; 156; 331; 329; 323

Indikácia Union

001; 002; 003; 004; 007; 010; 019; 025; 031; 040; 045; 051; 060; 104; 140; 145; 329

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii


Doplnkové informácie

Frekvencia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia VšZP

1x za štvrťrok

Frekvencia Union

1x za štvrťrok

Interferencia

Hemolýza, ikterické a chylózne sérum.

Použiteľnosť pre prax

Intenzívna starostlivosť pri neonatálnej sepse, prognóza pri polytraumách, septické stavy , včasná reakcia na bakteriálnu infekciu, u septických stavov stúpa úmerne s vývojom závažnosti sepsy, zvyšuje sa u ARDS a pankretitíd.

Typ skúmavky, pravidlá pred odberom, teploty pri transporte a uskladenení

Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom). Vzorku po odbere odoslať čo najskôr do laboratória. Kým nedôjde k transportu vzorky do laboratória, plnú krv treba uchovávať pri teplote 20 – 25 °C. Vzorka je po scentrifugovaní v laboratóriu odsatá a sérum uskladnené 2 dni pri teplote 2 až 8 °C. Sérum je možné skladovať 1 mesiac pri teplote 4 – 8 °C, respektíve 1 rok pri teplote -20 °C. Ak sa predpokladá, že vzorku nemožno dopraviť do laboratória v deň odberu (ani do 1 mesiaca od odberu), je potrebné zabezpečiť jej scentrifugovanie a sérum je potrebné zmraziť pri teplote -20 °C.


Referenčné hodnoty

Referenčné rozpätie

0 – 3,4 pg/ml