Základné informácie

Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu

Áno

Metóda

Imunonefelometria

Význam stanovenia

Podtriedy imunoglobulínu IgG sa výrazne líšia svojimi vlastnosťami (fixácia komplementu, väzba na makrofágy, prechod placentou). Ich percentuálne zastúpenie je nasledovné: IgG1 – 70 %, IgG2 – 20 %, IgG3 – 8 %, IgG4 – 2 %. Vyšetrenie podtried IgG je indikované hlavne na odhalenie imunodeficitu pri recidivujúcich infekciách, pri normálnej alebo ľahko zníženej hladine celkového IgG a u niektorých neimunitných ochorení (cirhóza pečene, hepatitída).

Relevancia vyšetrenia

Protilátková špecifickosť sa do určitej miery odlišuje v každej z jednotlivých podtried: • IgG1 sú zamerané proti proteínovým antigéno (baktérie, vírusy) • IgG2 sú protilátky proti polysacharidovým antigénom (napríklad opuzdrené baktérie) • IgG3 proti vírusom a antigénom ľudského tela (t. j. ako autoprotilátky – antinukleárne, proti bazálnej mebráne – antierytrocytové) • IgG4 sa tvorí po provokácii komplexnejšími antigénnymi štruktúrami (parazity, zložky potravy, hadí jed); môže blokovať IgE reakciu

Indikácia VšZP

001; 002; 003; 007; 018; 031; 040; 045; 048; 063; 140; 145; 156; 154; 163; 331; 329

Indikácia Union

001; 002; 003; 007; 018; 031; 040; 045; 048; 063; 140; 145; 156; 154; 163; 329

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii


Doplnkové informácie

Frekvencia Dôvera

1x zamesiac, 1x za deň

Frekvencia VšZP

1x za mesiac

Frekvencia Union

1x za mesiac

Interferencia

Lipémia

Použiteľnosť pre prax

IgG1 Zníženie: je väčšinou sekundárne, napríklad pri renálnom zlyhaní a nefrotickom syndróme. Zvýšenie: pri skleróze multiplex alebo cystickej fibróze. IgG2 Zníženie: selektívny deficit IgG2 slúži na odhalenie imunitnej nedostatočnosti pri opakovaných infekciách (respektíve v kombinácii s IgG4), takisto pri bronchiálnej astme u detí, idiopatickej trombocytopénii, HIV, otitíde, alkoholovej cirhóze pečene, po operácii hrubého čreva a u dialyzovaných pacientov. IgG3 Zníženie: systémový lupus erythematodes, Wiskott-Aldrich syndróm, diabetes mellitus 1. typu, bronchiálna astma u detí a vírusové infekcie močového traktu. Zvýšenie: viaceré autoimunitné ochorenia (napríklad primárna biliárna cirhóza). IgG4 Zníženie: idiopatická trombocytopénia, systémový lupus erythematodes, Wiskott-Aldrich syndróm a alkoholová cirhóza pečene. Býva často sprevádzaná súčasným znížením IGg2. Zvýšenie: atopická dermatitída, potravinové alergie, astma a niektoré parazitárne ochorenia.

Typ skúmavky, pravidlá pred odberom, teploty pri transporte a uskladenení

Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom) Vysadiť terapiu (okrem vitálnej indikácie) aspoň 48 hodín pred odberom. Prípadné užívanie liekov treba napísať na žiadanku. Vzorku po odbere odoslať čo najskôr do laboratória. Kým nedôjde k transportu vzorky do laboratória, plnú krv treba uchovávať pri teplote 20 – 25 °C . Vzorka je po scentrifugovaní v laboratóriu odsatá a sérum uskladnené pri teplote 2 – 8 °C, stabilné 1 týždeň. Ak sa predpokladá, že vzorku nemožno dopraviť do laboratória v deň odberu, je potrebné zabezpečiť jej scentrifugovanie a sérum je potrebné zmraziť pri teplote -20 °C.


Referenčné hodnoty

Referenčné rozpätie

IgG_podtrieda-1-2-3-4_referencne-rozpatie.jpg