Základné informácie

Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu

Áno

Metóda

Kultivácia: ejakulát sa naočkuje na štandardnú zostavu kultivačných pôd a kultivuje sa za aeróbnych podmienok v termostate pri 37 °C v normálnej atmosfére do druhého dňa. Pre selektívnu kultiváciu kvasinkových baktérií sa používajú špeciálne kultivačné méd

Význam stanovenia

Infekcie reprodukčného systému spôsobujú okrem klasických vyvolávateľov STD (ako sú kvapavka, syfilis) aj iné sexuálne prenosné ochorenia spôsobené baktériami, mykoplazmami, ureaplazmami, kvasinkami, vírusmi a parazitmi. Preto je pri diagnostike týchto infekcií nevyhnutné komplexné hodnotenie všetkých nálezov – okrem klinických, aj mikroskopické a kultivačné.

Relevancia vyšetrenia

Biologický materiál pri infekciách reprodukčného systému sa vyšetruje kultivačne a mikroskopicky. Kultivuje sa aeróbnym spôsobom, na požiadanie lekára sa kultivácia dopĺňa o anaeróbnu kultiváciu.

Indikácia VšZP

001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 010; 011; 012; 013; 014; 015; 016; 017; 018; 019; 020; 025; 029; 031; 032; 040; 048; 051; 063; 104; 114; 140; 156; 163; 226; 319; 322; 323; 329; 331; 332; 336; 341

Indikácia Union

001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 010; 011; 012; 013; 014; 015; 016; 017; 018; 019; 020; 025; 029; 031; 032; 040; 048; 051; 063; 104; 114; 140; 156; 163; 226; 319; 322; 323; 329; 331; 332; 336; 341

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii


Doplnkové informácie

Frekvencia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia VšZP

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Union

t .č. nie je k dispozícii

Interferencia

nie sú známe

Použiteľnosť pre prax

Pri zápalových ochoreniach mužských pohlavných ústrojov treba vždy myslieť na pohlavné choroby a ostatné STD. Vzhľadom na veľký počet etiologických pôvodcov je podľa klinického obrazu potrebné vykonať cielený odber do transportných alebo iných pôd a upriamiť pozornosť mikrobiológa žiadaným smerom.

Typ skúmavky, pravidlá pred odberom, teploty pri transporte a uskladenení

Ejakulát: odoberie sa do suchej sterilnej skúmavky Odobratý materiál sa transportuje do 2 hodín a uchováva sa pri izbovej teplote 18 – 25 °C.
Pri požiadavke na anaeróbnu kultiváciu musia byť pri odbere a transporte dodržané anaeróbne podmienky.

Pri podozrení na infekciu spôsobenú N. gonorhoeae je vzhľadom na vysokú citlivosť baktérií vhodné materiál priamo pri odbere naočkovať na kultivačnú pôdu (na požiadanie dodá laboratórium) a zabezpečiť okamžitý transport. Súčasne sa odporúča poslať sklíčko s náterom sekrétu na mikroskopické vyšetrenie.


Referenčné hodnoty

Referenčné rozpätie

Kultivácia: v prípade nálezu patogénnych baktérií sa stanoví ich antibiogram.
Mikroskopia: stanoví morfológiu a kvantitu baktérií, kvasiniek, prípadne identifikuje prítomnosť PMN.