Základné informácie

Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu

Áno

Metóda

Kolorimetrická metóda

Význam stanovenia

Meď je esenciálnym biogénnym prvkom. Je nevyhnutná pre správny rast, integritu kardiovaskulárneho systému, neuroendokrinné funkcie a pre metabolizmus železa. Okrem metabolizmu železa sa zúčastňuje i metabolizmu cholesterolu, glukózy a syntézy myelínu a melanínu. Podieľa sa aj na početných reakciách v imunitnom systéme a pri syntéze väzivového tkaniva. Meď je súčasťou enzýmov aeróbneho metabolizmu, ako je napríklad cytochróm-c-oxidáza v mitochondriách, lyzyloxidáza v spojivových tkanivách, dopamín-β-monooxygenáza v mozgu a ceruloplazmín. Protektívnu úlohu proti pôsobeniu voľných radikálov na proteíny, membránové lipidy a nukleové kyseliny má meď vo veľkom počte buniek a orgánov v podobe kofaktoru pre Cu/Zn-superoxiddismutázu.

Relevancia vyšetrenia

Meď sa zúčastňuje na mnohých procesoch organizmu, často spoločne so zinkom. Okrem využitia cukrov sa podieľa na stavbe a udržiavaní kostí a činnosti nervového aparátu. Ďalej spolupracuje so železom pri krvotvorbe. Nedostatok medi v organizme sa prejaví chudokrvnosťou (v dôsledku nesprávnej funkcie železa, ktoré pre svoju funkciu potrebuje meď), ďalej zníženým množstvom bielych krviniek (neutrofilov) a následným narušením imunity. Zúčastňuje sa tiež tvorby melanínu. Meď má protizápalové, protivredové, protikŕčové, protirakovinové a analgetické pôsobenie. Prebytok medi je u zdravých osôb možný len po požití minimálne 250 mg medi naraz. Wilsonova choroba je vzácna genetická porucha, pri ktorej telo nedokáže meď spracovať a tá sa ukladá v tkanivách. Vysoké hladiny železa a medi v organizme môžu vyvolávať trombózy a byť tak príčinou infarktu myokardu, infarktu pľúc, mozgovej mŕtvice, trombózy oka, končatín a pod.

Indikácia VšZP

001; 002; 004; 005; 007; 008; 018; 019; 020; 031; 048; 060; 062; 064; 104; 216; 153; 154; 331; 329

Indikácia Union

001; 002; 004; 005; 007; 008; 018; 019; 020; 031; 048; 060; 062; 064; 104; 216; 153; 154

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii


Doplnkové informácie

Frekvencia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia VšZP

4x za mesiac

Frekvencia Union

4x za mesiac

Interferencia

Hemolýza, ikterické a chylózne sérum.

Použiteľnosť pre prax

Zvýšené hladiny medi v sére nachádzame v týchto prípadoch: akútna a chronická infekcia, malígne nádory, leukémie, akútne zápalové stavy, dilatačná kardiomyopatia, infarkt myokardu, reumatoidná artritída, cholestáza.
Znížené hladiny v sére nachádzame v týchto prípadoch: po veľkých dávkach železa a zinku, familárna hypokuprémia, malabsorpčné syndrómy, porucha glukózovej tolerancie, dlhodobá parentálna výživa.

Typ skúmavky, pravidlá pred odberom, teploty pri transporte a uskladenení

Aspoň 48 hodín pred odberom na vyšetrenie vysadiť terapiu (okrem vitálnej indikácie). Prípadné užívanie liekov treba napísať na žiadanku.
Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom)
Vzorku po odbere odoslať čo najskôr do laboratória. Kým nedôjde k transportu vzorky do laboratória, plnú krv treba uchovávať pri teplote 20 – 25 °C. Vzorka je po scentrifugovaní v laboratóriu odsatá a sérum uskladnené pri teplote 2 – 8 °C, stabilné 24 hod. Ak sa predpokladá, že vzorku nemožno dopraviť do laboratória v deň odberu, je potrebné zabezpečiť jej scentrifugovanie a sérum zmraziť pri teplote -20 °C.


Referenčné hodnoty

Referenčné rozpätie

11,00 – 22,00 μmol/l