Základné informácie

Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu

Áno

Metóda

CLIA

Význam stanovenia

Gastrín je hlavný gastrointestinálny hormón. Slúži na stimuláciu vylučovania žalúdočnej kyseliny a vyskytuje sa vo viacerých molekulárnych formách, ktoré sa jedna od druhej odlišujú dĺžkou polypeptidového reťazca a v derivátoch jednotlivých aminokyselín. Má tri základné formy, G-17, G-34 a G-14, ktoré sú pomenované podľa počtu aminokyselín.

Relevancia vyšetrenia

Vyšetrenie sa odporúča v nasledujúcich prípadoch: • diagnostika gastrinómu, nádoru produkujúceho gastrín pri Zollinger-Ellisonovom syndróme, • diferenciálna diagnostika vredov žalúdka, • diferenciálna diagnostika vredov dvanástnika, • diagnostika pernicióznej anémie.

Indikácia VšZP

001; 007; 008; 020; 048; 050; 060; 064; 153; 154

Indikácia Union

001; 007; 008; 020; 048; 050; 060; 064; 153; 154

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii


Doplnkové informácie

Frekvencia Dôvera

1x za deň

Frekvencia VšZP

2x za deň

Frekvencia Union

1x za deň

Interferencia

Diabetici liečení inzulínom a lieky (aminokyseliny, antacid, blokátory, inzulín, kalciumchlorid, katecholamíny, kofeín, ranitidín).

Použiteľnosť pre prax

Vyšetrenie gastrínu má kľúčovú úlohu v identifikácii Zollingerových-Ellisonových nádorov (gastrinómy). Tieto nádory (pankreasu, ale aj žalúdka, duodena či tenkého čreva) sú zvyčajne asociované so zvýšenými hladinami gastrínu, hypersekréciou žalúdočnej kyseliny a vredovou chorobou žalúdka.
So zvýšenými hladinami sa stretávame aj v iných prípadoch. Hladiny gastrínu sú typicky zvýšené v prípadoch porušenej sekrécie žalúdočnej kyseliny, napríklad pri zhubnej anémií. Hypergastrinémia a hypersekrécia žalúdočnej kyseliny sa však objavujú aj v neprítomnosti nádorov pankreasu a dvanástnika, napríklad pri nepriechodnosti pyloru spojenej s rozšírením antra žalúdka, po vagotómii, v prípade syndrómu „ponechaného antra po resekciách žalúdka“ a u niektorých pacientov s bežnou vredovou chorobou žalúdka.

Typ skúmavky, pravidlá pred odberom, teploty pri transporte a uskladenení

Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom).
Plnú krv uchovávať 4 hodiny pri teplote 20 – 25 °C. Sérum uskladnené pri teplote 2 – 8 °C je stabilné
1 týždeň, prípadne 1 mesiac pri teplote -20 °C.


Referenčné hodnoty

Referenčné rozpätie

13,0 – 115,0 pg/mL