Základné informácie

Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu

Áno

Metóda

CLIA

Význam stanovenia

Inzulín je peptidový hormón produkovaný beta-bunkami pankreasu, ktorý reguluje energetický metabolizmus.

Relevancia vyšetrenia

Inzulín zvyšuje transport glukózy z krvi do buniek kostrového svalstva, myokardu a tukového tkaniva. Vyplavuje sa po príjme jedla. Polčas rozpadu je 3 – 5 minút, metabolizuje sa v pečeni.

Indikácia VšZP

001; 005; 007; 009; 050; 060; 064; 153

Indikácia Union

001; 005; 007; 009; 050; 060; 064; 153;025

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii


Doplnkové informácie

Frekvencia Dôvera

6x za 3 mesiace

Frekvencia VšZP

6x za štvrťrok

Frekvencia Union

6x za štvrťrok

Interferencia

Hemolýza, ikterické a chylózne sérum.

Použiteľnosť pre prax

Diagnostika a sledovanie diabetu, znížená činnosť epifýzy, ochorenie pankreasu – pankreatitída, nádory, akromegália, Cushingov syndróm, užívanie kortikosteroidov, levodopy alebo antikoncepcie, neznášanlivosť fruktózy alebo galaktózy, inzulinóm, obezita, inzulínová rezistencia, metabolický syndróm.

Typ skúmavky, pravidlá pred odberom, teploty pri transporte a uskladenení

Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie so separačným gélom
Plná krv je stabilná 15 minút. Sérum je pri teplote 20 – 25 °C stabilné 1 deň, pri teplote 2 – 8 °C je stabilné 6 dní a pri -20 °C až 6 mesiacov.


Referenčné hodnoty

Referenčné rozpätie

3 – 25 mIU/l (pozn.: hladiny inzulínu je vždy potrebné hodnotiť v súvislostiach)
po záťaži 75 g glukózy: po 1. hodine 30 – 100 mIU/l; po 2. hodine < 40 mIU/l; po 3.hodine < 15 mIU/l
(pozn.: hladiny inzulínu je vždy potrebné hodnotiť v súvislostiach)