Základné informácie

Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu

Áno

Metóda

ELISA

Význam stanovenia

Autoprotilátky ENA sú významnou samostatnou skupinou antinukleárnych protilátok ANA predstavujúcich protilátky proti extrahovateľným nukleárnym antigénom. Pozitivita ENA môže byť izolovaným nálezom pri negatívnom náleze ANA. Vyšetrenie ENA sa používa ako skríningový test. V prípade pozitívneho výsledku je nutné urobiť podrobnejší rozbor (typizáciu špecifických autoprotilátok). Jednotlivé autoprotilátky ENA majú pomerne značný klinický význam. Protilátky proti SS-A52 a SS-A60 (Ro) sa často vyskytujú u pacientov so systémovou sklerodermiou a SLE. Vysokošpecifickým markerom SLE sú protilátky proti Sm antigénu. U pacientov so SLE sú často prítomné i protilátky proti RNP antigénu. Dôkaz týchto protilátok je diagnostickým kritériom pre MCTD (obzvlášť pri chýbajúcich anti-Sm protilátkach). V diagnostike myozitíd sa uplatňuje dôkaz protilátok anti-Jo-1. Protilátky anti- Scl-70 sú špecifickým markerom v diagnostike systémovej sklerózy.

Relevancia vyšetrenia

Skríningový dôkaz ENA autoprotilátok (v prípade pozitivity dôkaz jednotlivých špecifických autoprotilátok) pomáha pri diagnostike nasledujúcich ochorení: • SLE, • zmiešané choroby spojivového tkaniva (MCTD), • systémová sklerodermia, • Sjögrenov syndróm, • polymyozitída, • pľúcna fibróza.

Indikácia VšZP

001; 007; 009; 040; 045; 060; 063; 116; 140; 145; 163

Indikácia Union

001; 007; 009; 040; 045; 060; 063; 116; 140; 145; 163

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii


Doplnkové informácie

Frekvencia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia VšZP

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Union

2x za mesiac

Interferencia

Silná hemolýza, lipémia a niektoré lieky.

Použiteľnosť pre prax

ENA môžu byť ordinované u pacientov s klinickými prejavmi dosiaľ nediagnostikovaného autoimunitného ochorenia, ale aj u pacientov s už existujúcim – a rozvinutým – autoimunitným ochorením.

Typ skúmavky, pravidlá pred odberom, teploty pri transporte a uskladenení

Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom)
Vzorku po odbere odoslať čo najskôr do laboratória. Kým nedôjde k transportu vzorky do laboratória, krv treba uchovávať pri teplote 20 – 25 °C. V laboratóriu je sérum separované centrifugáciou. Stabilita v sére je 5 dní, pri teplote 2 – 8 °C. V prípade, že vzorku nie je možné dopraviť do laboratória v deň odberu, je potrebné zabezpečiť separáciu séra odstredením a sérum uskladniť pri teplote -20 °C.


Referenčné hodnoty

Referenčné rozpätie

negatívne < 1
pozitívne ≥ 1