Základné informácie

Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu

Áno

Metóda

CLIA

Význam stanovenia

Parathormón (PTH) je peptid s 84 aminokyselinami produkovaný prištítnymi telieskami. Jeho hlavnou úlohou je regulácia kalciového a fosfátového metabolizmu. V krvnom obehu sa metabolizuje na N- a C-terminálny fragment a MID fragment. N-terminálny fragment, ktorý je biologicky aktívny, má polčas rozpadu iba niekoľko minút. Pri zisťovaní koncentrácie PTH je nutné vždy stanovovať intaktný PTH. Podnetom pre sekréciu PTH je pokles sérového kalcia. Účinkuje v distálnych tubuloch nefrónov, kde zvyšuje reabsorpciu kalcia a znižuje reabsorpciu fosfátov. Účinkuje priamo na kosti, kde stimuluje novotvorbu ako aj odbúravanie kostného tkaniva, pričom odbúravanie prevláda. Výsledkom je vyplavenie kalcia z kostí. V obličkách stimuluje aj tvorbu kalcitriolu, ktorý zvyšuje absorpciu kalcia v sliznici tenkého čreva.

Relevancia vyšetrenia

Pri nadmernej produkcii PTH prištítnymi telieskami hovoríme o primárnej hyperparatyreóze. Prevalencia tohto ochorenia je 1 : 800. Incidencia tohto ochorenia stúpa s rastúcim vekom. Najčastejšie týmto ochorením trpia postmenopauzálne ženy. Primárna hyperparatyreóza môže byť spôsobená adenómom, hyperpláziou a vzácne karcinómom prištítnych teliesok. Okrem zvýšenej koncentrácie PTH nachádzame v sére aj zvýšené hladiny kalcia (hyperkalciémia) a znížené hladiny fosfátov (hypofosfatémia) so súčasnou hyperkalciúriou a hyperfosfatúriou. Sekundárna hyperparatyreóza pri pacientoch s normálnou renálnou funkciou môže byť pozorovaná u pacientov s deficienciou kalcia a vitamínu D. U pacientov s chronickým renálnym zlyhaním je viacero faktorov, ktoré spôsobujú hyperparatyreózu (znížená produkcia kalcitriolu, znížená renálna reabsorpcia kalcia, renálna retencia fosfátov, rezistencia kostí na PTH). Pri hypoparatyreóze môže ísť o skutočný pokles produkcie PTH (po chirurgickom odstránení prištítnych teliesok, zničenie teliesok zápalom) alebo o stav, keď cieľové tkanivá nereagujú na PTH (pseudohypoparatyreóza).

Indikácia VšZP

001; 007; 009; 010; 011; 014; 019; 043; 045; 046; 047; 049 ; 060; 062; 063; 064; 108; 114; 145; 153; 155; 163; 591

Indikácia Union

001; 007; 009; 010; 011; 014; 019; 043; 045; 046; 047; 049 ; 060; 062; 063; 064; 145; 012;153; 163; 591

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii


Doplnkové informácie

Frekvencia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia VšZP

6x za štvrťrok

Frekvencia Union

2x za mesiac

Interferencia

Hemolýza, ikterické a chylózne sérum.

Použiteľnosť pre prax

Diferenciálna diagnostika porúch prištítnych teliesok

Typ skúmavky, pravidlá pred odberom, teploty pri transporte a uskladenení

Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom)
Plná krv je pri teplote 25 °C stabilná 6 hodín a sérum 8 hodín. Sérum je pri teplote 2 – 8 °C stabilné 2 dni a zmrazené pri -20 °C až 6 mesiacov.


Referenčné hodnoty

Referenčné rozpätie

14 – 72 pg/ml