ALKM (protilátky proti mikrozómom pečene a obličiek)

Metóda
IF (nepriama)
Význam stanovenia
Rozlišujú sa dve základné formy autoimunitnej hepatitídy (AIH), menovite typ I (AIH1) a typ II (AIH2). Kým pri prvom type AIH sa vyskytujú protilátky proti hladkému svalu (ASMA) a niektoré protilátky ANA, pri druhom type AIH prevládajú protilátky ALKM.
Cena za 1 vyšetrenie
25 EUR
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Relevancia vyšetrenia
Za najtypickejšieho predstaviteľa autoprotilátok proti LKM sa považujú protilátky proti LKM1, kým protilátky proti LKM2 sa vyskytujú pri niektorých toxických poškodeniach pečene a protilátky proti LKM3 pri poškodení vyvolanom vírusom hepatitídy D. Niektoré formy AIH1, ktoré sú negatívne na protilátky ANA, môžu byť pozitívne na protilátky proti LKM1. Terčovým antigénom pri protilátkach proti LKM1 je cytochróm P450 2D6; tieto protilátky môžu byť prítomné aj pri chronickej hepatitíde vyvolanej vírusom hepatitídy C. Pri vyšetrení pečene metódou nepriamej IF sa protilátky proti LKM1 dokazujú farbením rezov pochádzajúcich z primátov a z krysy, ďalej na rezoch z obličiek, zo steny žalúdka, zo srdcového svalu a na bunkách Hep-2. Pozitívna fluorescencia anti-LKM1 v pečeni je prítomná difúzne v hepatocytoch primátov ako aj v epiteli kanálikov kôry obličiek. Dreň obličiek (kanáliky vývodov) je negatívna, čo súčasne predstavuje vhodnú kontrolu pri odčítaní špecifickosti IF testu. Fluorescencia protilátok typu AMA-M2 je pri AIH negatívna. Ak jadrá Hep-2 buniek vykazujú fluorescenciu typu početných bodiek, ide o protilátky proti Sp100 (soluble protein 100 kDa), ktorý je typický pre primárnu biliárnu cirhózu, naproti tomu pri AIH1 sa zisťujú protilátky vykazujúce homogénnu fluorescenciu. Vyšetrenie je vhodné v nasledujúcich prípadoch: • autoimunitné hepatitídy • postvírusové hepatitídy (C a D)
Indikácia VšZP

010; 012; 019; 028; 029; 048; 106; 107; 109; 154; 216; 222; 229; 319; 322

Indikácia Union

010; 012; 019; 028; 029; 048; 106; 107; 154; 216; 222; 229; 319; 322

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Dôvera
t. č. nie je k dispozícii
Frekvencia Union
t .č. nie je k dispozícii
Frekvencia VšZP
t. č. nie je k dispozícii
Interferencia

Hemolytické, ikterické a lipemické sérum.

Použiteľnosť pre prax
Diferenciálna diagnostika AIH ako aj ostatných imunitných hepatitíd (porovnaj tabuľku pri diferenciálnej diagnostike pečene).
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (bez protizrážavých činidiel, so separačným gélom)
Vzorku po odbere odoslať čo najskôr do laboratória. Kým nedôjde k transportu vzorky do laboratória, plnú krv treba uchovávať pri teplote 20 – 25 °C. Krv sa musí vyzrážať pri izbovej teplote, aby došlo k aktivácii kofaktorov zrážania a vytvorila sa fibrínová sieť.
Vzorka je po scentrifugovaní v laboratóriu odsatá a sérum uskladnené pri teplote 2 – 8 °C, stabilné 1 týždeň. Ak sa predpokladá, že vzorku nemožno dopraviť do laboratória v deň odberu, je potrebné zabezpečiť jej scentrifugovanie a sérum je potrebné uskladniť pri teplote 2 – 8 °C. V prípade, že nie je možné v ambulancii odobrať sérum, vzorku treba uskladniť v chladničke pri teplote 2 – 8 °C do nasledujúceho dňa, keď dôjde k transportu do laboratória.
Referenčné rozpätie
negatívne
pozitívne
Pre pacientov

Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii odberové pracoviská.