Alkohol

Metóda
Enzymatická metóda s alkoholdehydrogenázou (ADH)
Význam stanovenia
Stanovenie hladiny alkoholu v krvi pacienta, ktorý vykazuje známky požitia alkoholu.
Cena za 1 vyšetrenie
3,98 EUR
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Relevancia vyšetrenia
Meranie sa používa pri diagnostike a liečbe mnohých potenciálne závažných porúch spojených s otravou alebo intoxikáciou etanolom.
Indikácia VšZP

všetky lekárske odbornosti

Indikácia Union

všetky lekárske odbornosti

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Dôvera
t. č. nie je k dispozícii
Frekvencia Union
1x za deň
Frekvencia VšZP
1x za deň
Interferencia

Hemoglobín od 10g/l, bilirubín od 513μmol/l, triacylglyceroly od 11,3mmol/l.

Použiteľnosť pre prax
Prítomnosť alkoholu v sére informuje o množstve požitého alkoholu. Toxická hladina je hodnota vyššia než 1,0 g/l.
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom).
Vzorku po odbere odoslať čo najskôr do laboratória, vzorka nie je vhodná na transport.
Vzorka je po scentrifugovaní v laboratóriu odsatá, uzatvorená a sérum uskladnené pri teplote 2 – 8 °C, stabilné 1 týždeň.
Referenčné rozpätie
0,00 – 0,03 g/l
Pre pacientov

Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii odberové pracoviská.