AMA, protilátky proti mitochondriám

Metóda
IF (nepriama)
Význam stanovenia
Protilátky AMA (anti-mitochondrial antibody) sú často prítomné pri autoimunitných ochoreniach pečene, najmä pri primárnej biliárnej cirhóze (PBC), respektíve pri cirhóze pečene.
Cena za 1 vyšetrenie
25 EUR
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Relevancia vyšetrenia
Mitochondrie obsahujú veľa rozličných antigénov, protilátky sa tvoria najmä proti antigénom M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7. Túto zmes proteínov predstavujú enzýmy z rodiny dehydrogenáz, ktoré sa podieľajú na oxidoredukčných procesoch a pri degradácii produktov pochádzajúcich z cyklu trikarboxylových kyselín. Najznámejší je antigén M2, čo je podjednotka dehydrogenázy kyseliny mliečnej. Mitochondriové antigény je možné detegovať v trámcoch pečeňových buniek, respektíve v epiteli tubulov kôry obličky. V bunkách Hep-2 (pri testovaní protilátok skupiny ANA) je vidno nepravidelné fluoreskujúce zrnká rozložené po celej cytoplazme od membrány jadra až po bunkovú membránu, ktoré zodpovedajú mitochondriám. Vyšetrenie je vhodné v nasledujúcich prípadoch: • autoimunitné ochorenie pečene (napr. primárna biliárna cirhóza, cirhóza pečene a iné).
Indikácia VšZP

010; 012; 019; 028; 029; 048; 106; 107; 109; 154; 216; 222; 229; 319; 322

Indikácia Union

010; 012; 019; 028; 029; 048; 106; 107; 154; 216; 222; 229; 319; 322

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Dôvera
t. č. nie je k dispozícii
Frekvencia Union
t .č. nie je k dispozícii
Frekvencia VšZP
t. č. nie je k dispozícii
Interferencia

Hemolytické, ikterické alebo lipemické sérum.

Použiteľnosť pre prax
Prítomnosť AMA v plazme informuje o priebehu autoimunitného procesu, teda o autoimunitnom ochorení pečene, zistení skorého štádia PBC a jeho priebehu.
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom)
Vzorku po odbere treba čo najskôr odoslať do laboratória. Ak nedôjde k transportu vzorky v deň odberu, krv možno nechať zraziť státím pri teplote 20 – 25 °C po dobu 2 hodín. Sérum je najlepšie odsať po centrifugovaní. Odsaté a sérum sa uskladňuje pri teplote 2 – 8 °C (ostáva stabilné 1 týždeň). Zmrazenie nie je vhodné.
V prípade, že nie je v ambulancii centrifúga, možno doručiť zrazenú krv (uskladniť pri teplote 2 – 8 °C). Aj pri transporte je potrebné zabezpečiť teplotu 2 – 8 °C.
Referenčné rozpätie
negatívne
pozitívne
Pre pacientov

Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii odberové pracoviská.