AMCA, protilátky proti srdcovému svalu

Metóda

IF (nepriama)

Význam stanovenia
AMCA (anti-myocardial antibody), protilátky sú prítomné pri autoimunitných a zápalových ochoreniach myokardu.
Cena za 1 vyšetrenie
25 EUR
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Relevancia vyšetrenia
AMCA, autoprotilátky proti srdcovému svalu reagujú s dvoma odlišnými štruktúrami myokardu: so svalovými vláknami (anti-fibrillary antibody) alebo s membránou obaľujúcou svalové vlákna (sarkolema, anti-sarcolemmal antibody). Terčovým antigénom antifibrilárnych protilátok sú najmä troponín I (cTNI), myozín a aktín. Pri chronickej imunitnej dilatačnej kardiomyopatii (dilated cardial cardiomyopathy, DCM) sa ešte vyskytujú aj protilátky proti mitochondriám (AMA) ako aj proti laminínu. Vyšetrenie je vhodné v nasledujúcich prípadoch: • zápalové ochorenia myokardu (vrátane myokarditíd vyvolaných vírusmi Coxsackie B) • reumatické ochorenia postihujúce srdcový sval • pri zápalovej imunitnej myopatii • chronické dilatačné ochorenia myokardu (DCM, dilated cardiomyopathy)
Indikácia VšZP

001; 004; 007; 031; 045; 048; 049; 060; 063; 040; 104; 140; 145; 154; 155; 163; 329

Indikácia Union

001; 004; 007; 031; 045; 048; 049;060; 063; 040; 140; 145; 154; 155; 163

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Dôvera
t. č. nie je k dispozícii
Frekvencia Union
t .č. nie je k dispozícii
Frekvencia VšZP
t. č. nie je k dispozícii
Interferencia

Hemolytické, ikterické a lipemické sérum.

Použiteľnosť pre prax

Protilátky k myozínu (fibrilám) srdcového svalu sú prítomné v sére pacientov chorých s dilatačnou kardiomyopatiou (DCM), a to najmä v chronickom období imunitnej myokarditídy. Protilátky proti sarkoleme sú prítomné pri akútnej fáze vírusovej, resp. imunitnej myokarditídy.

Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení

Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (bez protizrážavých činidiel, so separačným gélom)
Vzorku po odbere odoslať čo najskôr do laboratória. Kým nedôjde k transportu vzorky do laboratória, plnú krv treba uchovávať pri teplote 20 – 25 °C. Krv sa musí vyzrážať pri izbovej teplote, aby došlo k aktivácii kofaktorov zrážania a vytvorila sa fibrínová sieť.
Vzorka je po scentrifugovaní v laboratóriu odsatá a sérum uskladnené pri teplote 2 – 8 °C, stabilné 1 týždeň. Ak sa predpokladá, že vzorku nemožno dopraviť do laboratória v deň odberu, je potrebné zabezpečiť jej scentrifugovanie a sérum je potrebné uskladniť pri teplote 2 – 8 °C. V prípade, že nie je možné v ambulancii odobrať sérum, vzorku treba uskladniť v chladničke pri teplote 2 – 8 °C do nasledujúceho dňa, keď dôjde k transportu do laboratória.

Referenčné rozpätie

negatívne
pozitívne

Pre pacientov

Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii odberové pracoviská.