Amoniak

Metóda
Bichromatická fotometria
Význam stanovenia
Amoniak je neproteínová zlúčenina dusíka, ktorá pomáha udržiavať acidobázickú rovnováhu. Je koncovým produktom metabolizmu bielkovín, ktorý vzniká účinkom baktérií na bielkoviny v črevách a hydrolýzou glutamínu v obličkách. Katabolizmus aminokyselín vytvára voľný amoniak a ten je vysokotoxický pre CNS. Detoxikácia väčšiny amoniaku sa deje v pečeni. Tu konvertuje na močovinu a vylučuje sa obličkami. V kostrových svaloch a mozgu sa spojením s glutamátom tvorí glutamín.
Cena za 1 vyšetrenie
5,97 EUR
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Relevancia vyšetrenia
Vyšetrenie sa odporúča v nasledujúcich prípadoch: • sledovanie rozvoja závažného ochorenia pečene a efektivity liečby, • rozpoznanie hroziacej alebo rozvinutej pečeňovej kómy, • testovanie účasti obličiek pri udržiavaní acidobázickej rovnováhy
Indikácia VšZP

001; 002; 004; 007; 008; 025; 048; 051; 060; 062; 104; 154; 216; 331; 332; 323

Indikácia Union

001; 002; 004; 007; 008; 025; 048; 051; 060;154; 216; 332; 062; 005;074;

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Dôvera
t. č. nie je k dispozícii
Frekvencia Union
2x za deň
Frekvencia VšZP
6x za deň
Interferencia

Fyzická záťaž a lieky (analgetiká, antibiotiká, barbituráty, diuretiká, etanol, heparín, kyselina valproová, Lactobacilus acidophilus, oxalát, soli draslíka).

Použiteľnosť pre prax
Pri klinických symptómoch neuromuskulárnych a mozgových porúch (vyskytujú sa napríklad pri hepatopatii, pri agresívnej chemoterapii a liečbe kyselinou valproovou). Stanovenie koncentrácie amoniaku v plazme slúži ako indikátor vznikajúcej pečeňovej encefalopatie a význam má aj pri podozrení na vrodenú enzýmovú poruchu u novorodencov a detí.
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Krv na vyšetrenie amoniaku je potrebné transportovať do laboratória v ľade a ihneď po odbere. Odber sa robí do 2 ml skúmavky s obsahom KF+Na2EDTA. Skúmavka musí byť úplne plná, tesne uzavretá, okamžite po odbere centrifugovaná a do 20 minút musí prebehnúť analýza.
Skladovaním pri izbovej teplote počas 6 hodín sa koncentrácia amoniaku môže viac než zdvojnásobiť. Odber do citrátu sodného zvyšuje koncentráciu amoniaku o 35 μmol/l v koncentrácii amoniaku 285 μmol/l. Nepoužívať hemolyzované vzorky.
Referenčné rozpätie
žena: 11,00 – 51,00 umol/l
muž: 16,00 – 60,00 umol/l
Pre pacientov

Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii odberové pracoviská.