Amyláza

Metóda
IFCC referenčná metóda
Význam stanovenia
Alfa-amyláza je exkrečný enzým. Vylučuje sa slinnými žľazami a bunkami pankreasu do pankreatického vývodu a do dvanástnika. Využíva sa hlavne na diagnostiku a monitorovanie akútnej pankreatitídy, v akútnej fáze chronickej pankreatitídy, pri renálnom zlyhaní, tumoroch pľúc alebo ovárií, zápaloch pľúc, ochoreniach slinných žliaz, diabetickej ketoacidóze, cerebrálnej traume, chirurgických intervenciách alebo v prípade makroamylazémie.
Cena za 1 vyšetrenie
1,26 EUR (sérum), 1,26 EUR (moč), 1,26 EUR (punktát)
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Relevancia vyšetrenia
Alfa-amylázy katalyzujú hydrolytickú degradáciu polymérnych sacharidov štiepením 1,4-alfa-glykozidických väzieb. Rozlišujeme 2 typy alfa-amyláz, pankreatický typ výlučne špecifický pre pankreas a slinný typ, ktorý sa môže nachádzať v slinných žľazách, v slzách, pote, ľudskom mlieku, plodovej vode, pľúcach, pečeni, semenníkoch, vajíčkovodoch. Zápalové ochorenia týchto žliaz alebo obštrukcia ich vývodov vedú k regurgitácii enzýmu do krvi a k zvýšenému vylučovaniu obličkami. Makroamylazémia označuje komplexy amylázy s IgA (70 %) alebo IgG (30 %), niekedy aj s albumínom a alfa-1-antitrypsínom. Tieto komplexy nemôžu byť vylučované obličkami, a preto je v týchto prípadoch stanovená vyššia hodnota amylázy v sére a nízka v moči.
Indikácia VšZP

všetky lekárske odbornosti

Indikácia Union

všetky lekárske odbornosti

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Dôvera
t. č. nie je k dispozícii
Frekvencia Union
2x za deň
Frekvencia VšZP
5x za deň
Interferencia

Hemolýza, ikterické a chylózne sérum.

Použiteľnosť pre prax
Diagnostika akútnej pankreatitídy, akútneho vzplanutia chronickej pankreatitídy, rozlíšenie medzi akútnou pankreatitídou a inými príčinami bolestí brucha, hodnotenie poškodenia pankreasu zapríčineného úrazom brucha alebo operáciou, diagnostika epidemickej a alkoholovej parotitídy.
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom)
Odber moču: skúmavka na vyšetrenie moču
Vzorku po odbere treba čo najskôr odoslať do laboratória, plnú krv treba uchovávať pri teplote 20 – 25 °C. Vzorka je po scentrifugovaní v laboratóriu odsatá a sérum uskladnené pri teplote 2 – 8 °C. Stabilné 7 dní, moč je stabilný 10 dní.
Referenčné rozpätie
0,44 – 1,92 μkat/l
Pre pacientov

Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii odberové pracoviská.