Anti proteináza 3 (cANCA)

Metóda
ELISA
Význam stanovenia
Protilátky proti proteináze 3 (cytoplasmatic ANCA, cANCA) spolu s protilátkami proti myeloperoxidáze MPO (perinuclear ANCA, pANCA) patria do heterogénnej skupiny protilátok proti cytoplazme neutrofilov (ANCA), ktoré sú namierené proti antigénom cytoplazmy neutrofilov a vyskytujú sa u viacerých ochorení. Ich tvorba pravdepodobne súvisí s výskytom antigénnych štruktúr aktivovaných a rozpadajúcich sa neutrofilov v miestach zápalu.
Cena za 1 vyšetrenie
6,57 EUR
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Relevancia vyšetrenia
Detekcia ANCA protilátok je najdôležitejšia pri podozrení na akútnu vaskulitídu malých ciev s glomerulonefritídou alebo závažným pľúcnym ochorením. Prítomnosť protilátok cANCA je dôležitým laboratórnym markerom pre Wegenerovu granulomatózu – hladina kolíše podľa stupňa aktivity ochorenia. Stanovenie je významné aj pri diagnostike nasledujúcich ochorení: • idiopatická glomerulonefritída, • periférna nefropatia, • cystická fibróza, • mikroskopická polyarteritis, • bakteriálna endokarditída.
Indikácia VšZP

001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 010; 011; 017; 018; 020; 040; 045; 048; 050; 060; 063; 064; 104; 108; 140; 145; 153; 154; 156; 163; 216; 331;

Indikácia Union

001; 003; 004; 007; 018; 040; 045; 060; 063; 104; 140; 145; 156; 163; 017;050;009;020;048;064;153;154;002;008;011;216;010

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Dôvera
t. č. nie je k dispozícii
Frekvencia Union
t .č. nie je k dispozícii
Frekvencia VšZP
t. č. nie je k dispozícii
Interferencia

Silná hemolýza a lipémia.

Použiteľnosť pre prax
Výsledok ANCA musí byť dôsledne interpretovaný s ohľadom na klinický stav pacienta, výsledky ďalších vyšetrení vrátane zobrazovacích metód. Pozitívne výsledky cANCA a/alebo pANCA podporujú diagnózu systémovej autoimunitnej vaskulitídy a pomáhajú rozlíšiť rôzne typy vaskulitíd.
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom)
Vzorku po odbere odoslať čo najskôr do laboratória, kým nedôjde k transportu vzorky do laboratória, krv treba uchovávať pri teplote 20 – 25 °C. V laboratóriu je sérum separované centrifugáciou. Stabilita v sére je 5 dní, pri teplote 2 – 8 °C. V prípade, že vzorku nie je možné dopraviť do laboratória v deň odberu, je potrebné zabezpečiť separáciu séra odstredením a sérum uskladniť pri teplote -20 °C.
Referenčné rozpätie
negatívne < 5.0 U/ml
pozitívne ≥ 5.0 U/ml
Pre pacientov

Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii odberové pracoviská.