Anti Salmonella

Metóda
Aglutinácia
Význam stanovenia
Salmonely sú enterobaktérie, ktoré zamorujú gastrointestinálny trakt ľudí a zvierat a spôsobujú akútnu alebo chronickú salmonelózu. Napriek tomu, že prítomnosť antisalmonelových protilátok zvyšuje podozrenie na nedávnu infekciu, konečná diagnóza môže byť určená len izoláciou patogénu.
Cena za 1 vyšetrenie
1,66 EUR
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Relevancia vyšetrenia
Salmonelová enteritída alebo salmonelóza je črevné infekčné ochorenie, ktorého vyvolávateľom sú sérotypy poddruhu I. druhu Salmonella enterica, s výnimkou Salmonella typhi a Salmonella paratyphi A, B a C. Typickým príkladom týchto sérotypov sú Salmonella typhimurium a Salmonella enteritidis. Celkovo existuje viac ako 2 000 rôznych sérotypov, ktorých presné odlíšenie má najmä epidemiologický význam. Človek sa nakazí priamo chorým zvieraťom – konzumáciou jeho nedostatočne tepelne upraveného mäsa alebo vajec, alebo môže dôjsť ku kontaminácii potravín sekundárne, napríklad počas skladovania alebo prepravy. Typicky sa človek infikuje požitím tepelne neupravených potravín (rôzne majonézy, zmrzlina, huspenina, tlačenka, nátierky, salámy a pod.) Na vzniku klinických príznakov enteritídy (zápalu čreva) sa podieľa baktéria aj jej toxín. Čas od infekcie po objavenie sa prvých príznakov je pomerne krátky (6 až 36 hodín) a závisí od množstva požitého toxínu a baktérií. Baktéria i endotoxín poškodzujú črevný epitel. Ochorenie začína náhle nevoľnosťou, bolesťou hlavy a zimnicou, rýchlo nastupuje horúčka až 40 °C. Nasledujú bolesti brucha, vracanie a hnačky. Spočiatku kašovitá stolica sa rýchlo mení na vodnatú a zeleno sfarbenú. Chorý stráca hnačkami a vracaním veľké množstvo tekutín a elektrolytov. Tento stav pri klasickej forme trvá 2 – 3 dni, potom dochádza k pomerne rýchlej normalizácii stavu. Ľahké formy salmonelózy sa môžu prejaviť len krátko trvajúcou nevoľnosťou. Ťažká forma sa označuje ako cholera nostras, pri ktorej dochádza k veľkým, život ohrozujúcim stratám tekutín a solí. Rozvíjajú sa príznaky hypovolemického šoku, ktorý bez adekvátnej a rýchlej liečby môže skončiť smrťou. Vzácne sa môže infekcia rozšíriť krvným obehom do celého tela a vyvolať komplikácie ako ostitída, periostitída, abscesy, meningitída a pod. U detí môže niekedy prebiehať pod obrazom brušného týfu.
Indikácia VšZP

všetky lekárske odbornosti

Indikácia Union

všetky lekárske odbornosti

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Dôvera
t. č. nie je k dispozícii
Frekvencia Union
t .č. nie je k dispozícii
Frekvencia VšZP
t. č. nie je k dispozícii
Interferencia

Mikrobiologická kontaminácia, heterofilné protilátky v ľudskom sére môžu reagovať s imunoglobulínmi reagencií a interferovať s imunoanalýzami.

Použiteľnosť pre prax
Widalovo a Felixovo sérologické diagnostikovanie tyfoidnej a paratyfoidnej horúčky je metóda detekcie a testu anti-O a anti-H aglutinínov pomocou riedenia pacientovho séra. Pozitívny výsledok sa interpretuje porovnaním anti-O a anti-H aglutinínových titrov v jednej alebo viacerých vzorkách.
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom)
Vzorku po odbere odoslať čo najskôr do laboratória, kým nedôjde k transportu vzorky do laboratória, plnú krv treba uchovávať pri teplote 20 – 25 °C. Vzorka je po scentrifugovaní v laboratóriu odsatá a sérum uskladnené pri teplote 2 – 8 °C, stabilné maximálne 1 týždeň.
Ak sa predpokladá, že vzorku nemožno dopraviť do laboratória v deň odberu, je potrebné zabezpečiť jej scentrifugovanie a sérum je potrebné zmraziť pri teplote -20 °C.
Referenčné rozpätie
1 : 100 – pozitívne
Pre pacientov

Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii odberové pracoviská.