Chromogranín A

Metóda
ELISA
Význam stanovenia
Za fyziologických podmienok sa nachádza v sekrečných granulách endokrinných a neuroendokrinných buniek spolu s hormónmi a neurotransmitermi, predovšetkým serotonínom a glukagónmi. Jeho základná funkcia nie je známa, je však prekurzorom viacerých peptidov, ktoré modulujú neuroendokrinné funkcie. Zúčastňuje sa na väzbe hormónov a neurotransmiterov v sekrečných granulách a pravdepodobne aj reguluje ich uvoľňovanie z týchto granúl. Prítomnosť niektorých neuroendokrinných tumorov býva spojená so zvýšenou koncentráciou CgA. Zvýšené koncentrácie CgA sa okrem toho môžu vyskytovať aj pri malobunkových nádoroch pľúc a karcinóme prostaty, pretože môžu obsahovať bunky s čiastočnou neuroendokrinnou diferenciáciou.
Cena za 1 vyšetrenie
10,00 EUR
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Relevancia vyšetrenia
Je užitočným diagnostickým markerom pre neuroendokrinné nádory: • karcinoid, • feochromocytóm, • medulárne nádory thyroidey, • niektoré tumory hypofýzy, • tumory z buniek ostrovčekov pankreasu.
Indikácia VšZP

001; 010; 019; 043; 047; 060; 064; 153; 222; 229; 322; 329; 350; 591

Indikácia Union

001; 003;010; 019; 043; 048; 060; 064; 222; 229; 322; 329; 153;154

Indikácia Dôvera

001; 010; 019; 043; 047; 060; 064; 153; 222; 229; 322; 329; 350; 591

Frekvencia Dôvera
t. č. nie je k dispozícii
Frekvencia Union
2x za deň
Frekvencia VšZP
t. č. nie je k dispozícii
Interferencia

Falošné zvýšenie CgA môžu spôsobiť zápaly, renálna insuficiencia, gastritída typu A, liečba inhibítormi protónovej pumpy akortikosteroidmi. Mierne zvýšené koncentrácie nachádzame aj u žien po menopauze.

Použiteľnosť pre prax
Diagnostika neuroendokrinných nádorov, kontrola účinnosti terapie.
Keďže ide o nádorový marker, pre jeho požadovanie sa vzťahujú indikačné obmedzenia ZP.
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Pred odberom na vyšetrenie vysadiť terapiu (okrem vitálnej indikácie) aspoň 48 hodín pred odberom. Prípadné užívanie liekov treba napísať na žiadanku.
Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom)
Vzorku po odbere odoslať čo najskôr do laboratória. Kým nedôjde k transportu vzorky do laboratória, plnú krv treba uchovávať pri teplote 20 –25 °C.
Vzorka je po scentrifugovaní v laboratóriu odsatá a sérum uskladnené pri teplote 2 – 8 °C, stabilné 1 týždeň.
Ak sa predpokladá, že vzorku nemožno dopraviť do laboratória v deň odberu, je potrebné zabezpečiť jej scentrifugovanie a sérum je potrebné zmraziť pri teplote -20 °C.
Referenčné rozpätie
Fyziol.: 0 – 100 ng/ml
Pre pacientov

Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii odberové pracoviská.