Multidrogový test

Metóda
Kompetetívna imunochemická reakcia
Význam stanovenia
Multidrogový test je rýchly multiparametrový profesionálny skríningový test slúžiaci na kvalitatívnu detekciu drog a ich metabolitov vo vzorke ľudského moču. V závislosti od kombinácie je test schopný detegovať takmer všetky v súčasnosti zneužívané drogy a liečivá. Doba záchytu jednotlivých metabolitov v moči sa pohybuje od jedného do štyroch dní od užitia látky. Štandardne používame panel 10 druhov omamných látok – amfetamíny, metamfetamíny, benzodiazepíny, kokaín, extáza, morfín, heroín, marihuana, barbituráty, metadon a tricyklické antidepresíva v moči.
Cena za 1 vyšetrenie
12,50 EUR
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Relevancia vyšetrenia
Multidrogový test je používaný pre získanie predbežného analytického výsledku. Negatívny výsledok nemusí znamenať neprítomnosť drogy, droga môže byť vo vzorke prítomná v nižšom množstve než je cut-off testu. Pozitívny výsledok je len orientačný a neudáva hladinu intoxikácie alebo koncentrácie drogy v moči. Pre právne použitie výsledku testu je potrebné vykonať potvrdenie výsledku alternatívnou chemickou metódou GC/MS v špecializovanom laboratóriu. Test nerozlišuje medzi medikáciou a zneužitím látky.
Indikácia VšZP

001; 002; 004; 005; 006; 007; 008; 009; 010; 013; 020; 025; 032; 060; 073; 104; 105; 125; 331; 341; 323

Indikácia Union

001; 002; 005; 006; 007; 008; 013; 020; 025; 032; 060; 073; 105; 125

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Dôvera
t. č. nie je k dispozícii
Frekvencia Union
5x za deň
Frekvencia VšZP
5x za deň
Interferencia

Adulteranty (bielidlá), niektoré potraviny a potravinové doplnky.

Použiteľnosť pre prax
Multidrogové testy sú primárne určené pre profesionálne testovanie v zdravotníckych zariadeniach a v špecializovaných ústavoch na stanovenie diagnózy alebo na terapeutické sledovanie osôb závislých na omamných látkach a liečivách. Je možné ich použiť aj pre účely vstupnej zdravotnej prehliadky zamestnancov, respektíve v rámci priebežnej kontroly dodržiavania požiadaviek BOZP na pracovisku. Multidrogové testy spĺňajú prísne normy a dosahujú celkovú zhodu 99 % s referenčnými metódami hmotnostnej spektrometrie a plynovej chromatografie, ktoré sa využívajú v toxikologických laboratóriách.
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Moč: vzorka moču musí byť odobraná do čistej a suchej skúmavky kedykoľvek počas dňa. Ak sa test bude robiť na druhý deň, je potrebné uskladniť moč v chladničke pri teplote 2 – 8 °C, takto je vzorka stabilná 2 dni. Pri dlhodobom skladovaní je potrebné moč zamraziť pri teplote -20 °C.
Referenčné rozpätie
negatívne pozitívne
Pre pacientov

Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii odberové pracoviská.