Parathormón

Metóda
CLIA
Význam stanovenia
Parathormón (PTH) je peptid s 84 aminokyselinami produkovaný prištítnymi telieskami. Jeho hlavnou úlohou je regulácia kalciového a fosfátového metabolizmu. V krvnom obehu sa metabolizuje na N- a C-terminálny fragment a MID fragment. N-terminálny fragment, ktorý je biologicky aktívny, má polčas rozpadu iba niekoľko minút. Pri zisťovaní koncentrácie PTH je nutné vždy stanovovať intaktný PTH. Podnetom pre sekréciu PTH je pokles sérového kalcia. Účinkuje v distálnych tubuloch nefrónov, kde zvyšuje reabsorpciu kalcia a znižuje reabsorpciu fosfátov. Účinkuje priamo na kosti, kde stimuluje novotvorbu ako aj odbúravanie kostného tkaniva, pričom odbúravanie prevláda. Výsledkom je vyplavenie kalcia z kostí. V obličkách stimuluje aj tvorbu kalcitriolu, ktorý zvyšuje absorpciu kalcia v sliznici tenkého čreva.
Cena za 1 vyšetrenie
10,00 EUR
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Relevancia vyšetrenia
Pri nadmernej produkcii PTH prištítnymi telieskami hovoríme o primárnej hyperparatyreóze. Prevalencia tohto ochorenia je 1 : 800. Incidencia tohto ochorenia stúpa s rastúcim vekom. Najčastejšie týmto ochorením trpia postmenopauzálne ženy. Primárna hyperparatyreóza môže byť spôsobená adenómom, hyperpláziou a vzácne karcinómom prištítnych teliesok. Okrem zvýšenej koncentrácie PTH nachádzame v sére aj zvýšené hladiny kalcia (hyperkalciémia) a znížené hladiny fosfátov (hypofosfatémia) so súčasnou hyperkalciúriou a hyperfosfatúriou. Sekundárna hyperparatyreóza pri pacientoch s normálnou renálnou funkciou môže byť pozorovaná u pacientov s deficienciou kalcia a vitamínu D. U pacientov s chronickým renálnym zlyhaním je viacero faktorov, ktoré spôsobujú hyperparatyreózu (znížená produkcia kalcitriolu, znížená renálna reabsorpcia kalcia, renálna retencia fosfátov, rezistencia kostí na PTH). Pri hypoparatyreóze môže ísť o skutočný pokles produkcie PTH (po chirurgickom odstránení prištítnych teliesok, zničenie teliesok zápalom) alebo o stav, keď cieľové tkanivá nereagujú na PTH (pseudohypoparatyreóza).
Indikácia VšZP

001; 007; 009; 010; 011; 014; 019; 043; 045; 046; 047; 049 ; 060; 062; 063; 064; 108; 114; 145; 153; 155; 163; 591

Indikácia Union

001; 007; 009; 010; 011; 014; 019; 043; 045; 046; 047; 049 ; 060; 062; 063; 064; 145; 012;153; 163; 591

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Dôvera
t. č. nie je k dispozícii
Frekvencia Union
2x za mesiac
Frekvencia VšZP
6x za štvrťrok
Interferencia

Hemolýza, ikterické a chylózne sérum.

Použiteľnosť pre prax
Diferenciálna diagnostika porúch prištítnych teliesok
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom)
Plná krv je pri teplote 25 °C stabilná 6 hodín a sérum 8 hodín. Sérum je pri teplote 2 – 8 °C stabilné 2 dni a zmrazené pri -20 °C až 6 mesiacov.
Referenčné rozpätie
14 – 72 pg/ml
Pre pacientov

Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii odberové pracoviská.