Testosterón

Metóda
CLIA
Význam stanovenia
Testosterón (TEST) je hlavný mužský pohlavný steroidný hormón. TEST sa podieľa na pohlavnej diferenciácii, spermatogenéze, rozvoji sekundárnych pohlavných orgánov a mužskom type správania. Prispieva k objemu svaloviny, kostnej hmoty, sexuálnemu správaniu a ovulácii. Produkuje sa u mužov v Leydigových bunkách semenníkov (90 %), u žien vo vaječníkoch (15 %), v pečeni a kôre nadobličiek (25 %). TEST sa metabolizuje dvoma spôsobmi: na estradiol a na dihydrotestosterón. Uvoľňuje sa v epizodických vrcholoch počas dňa s najvyššími hodnotami nadránom. Variácia koncentrácie medzi dňami je 10 – 20 %. TEST je v plazme viazaný na SHBG (globulín viažuci pohlavné hormóny), TeBG (globulín viažuci testosterón) – okolo 30 %, voľnejšie na albumín – okolo 68 %. U mužov zostáva z 1 – 3 % neviazaný, u žien z 0,5 – 1,3 %. V cieľových orgánoch sa tvorí 5-alfa-dihydrotestosterón (biologicky aktívny), ktorý sa viaže na špecifický cytoplazmatický receptor. Biologicky aktívny je len voľný testosterón a najlepšie korešponduje s klinickým stavom pacienta.
Cena za 1 vyšetrenie
4,40 EUR
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Relevancia vyšetrenia
Vyšetrenie sa odporúča v nasledujúcich prípadoch: • hodnotenie mužskej neplodnosti alebo inej pohlavnej dysfunkcie a impotencie, • hodnotenie anovulácie, amenorey, hirzutizmu a virilizácie u žien, • hodnotenie hypopituitarizmu, • diagnostika maskulinizujúcich nádorov vaječníkov, nádorov kôry nadobličiek a vrodenej hyperplázie nadobličiek, • diagnostika predčasnej mužskej pohlavnej zrelosti u chlapcov, • diagnostika hypogonadizmu.
Indikácia VšZP

001; 005; 007; 008; 009; 012; 017; 018; 019; 062; 064; 109; 153; 289; 302; 322

Indikácia Union

001; 007; 008; 009; 012; 017; 018; 019; 062; 064; 109; 153; 289; 302; 322

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Dôvera
t. č. nie je k dispozícii
Frekvencia Union
1x za mesiac
Frekvencia VšZP
1x za mesiac
Interferencia

Hemolýza, ikterické a chylózne sérum.

Použiteľnosť pre prax
Stanovenie testosterónu u mužov umožňuje posúdenie stavu testes. Hlavnou príčinou znížených hladín testosterónu sú hypogonadizmus, estrogénová terapia, porucha hypofýzy, cirhóza pečene. U žien zvýšená produkcia testosterónu upozorňuje na hirzutizmus a virilizmus rôzneho stupňa – často v kombinácii s oligomenoreou, amenoreou a neplodnosťou. Nadbytok androgénov môže byť ovariálneho alebo nadobličkového pôvodu. V takom prípade sa odporúča doplniť vyšetrenie testom DHEA-S a stanovením kortizolu pre lepšiu diferenciáciu adrenálneho tumoru. Pokiaľ je zvýšená iba hladina testosterónu, ide pravdepodobne o ovariálnu príčinu, napr. syndróm polycystických ovárií. Výrazne vysoké hodnoty testosterónu môžu mať príčinu v ovariálnom tumore produkujúcom androgény.
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Odber krvi (ráno nalačno, nie sú požadované špeciálne podmienky). Skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom)
Vzorku po odbere transportovať pri 20 – 25 °C. Stabilita TEST v plnej krvi pri teplote 20 – 25 °C je 7 dní.
Sérum na vyšetrenie TEST je pri teplote 2 – 8 °C stabilné 3 dni a zmrazené pri -20 °C až 6 mesiacov.
Referenčné rozpätie
Referenčné rozpätie u žien závisí od fázy menštruačného cyklu:
- folikulárna fáza: 0,46 – 2,96 nmol/l
- ovulačná fáza: 0,46 – 2,96 nmol/l
- luteálna fáza: 0,46 – 2,96 nmol/l
- menopauza: 0,21 – 3,54 nmol/l
Muži:
- do 9 rokov: 0 – 1,18 nmol/l
- 9 – 12 rokov: 0 – 20,4 nmol/l
- 12 – 16 rokov: 1,58 – 26,8 nmol/l
- nad 16 rokov: 7,96 – 27,3 nmol/l
Pre pacientov

Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii odberové pracoviská.