Zdravie bez kompromisov

generálny riaditeľ spoločnosti Alpha medical
Ing. Peter Lednický
generálny riaditeľ spoločnosti Alpha medical
V rámci našej snahy posúvať sa kvalitou dopredu, čo znamená mať spoľahlivé výsledky v čo najkratšom čase, spúšťame projekt cielený na najmenších pacientov, keď garantujeme výsledky
rutinných biochemických a hematologických
vyšetrení do 24 hodín
od doručenia vzorky do laboratória.

Prosím všetkých pediatrov, aby mi v prípade, keď výsledok rutinných biochemických či hematologických vyšetrení nebude dostupný do 24 hodín*, poslali mail na zdraviebezkompromisov@unilabs.sk alebo jednoducho vyplňte nižšie uvedený formulár. 

Dávam svoje slovo, že každý podnet obsahujúci potrebnú identifikáciu situácie zodpovedne prešetríme a ak na našej strane došlo k zlyhaniu, vynasnažíme sa ihneď o nápravu.

* Výsledky vyšetrení sú okamžite po klinickej validácii prístupné cez WebLIS, respektíve prostredníctvom modulu elektronických výsledkov, ktorý je importovaný priamo do vybraných ambulantných systémov.

Reklamačný formulár

Reklamujem nedodanie výsledku rutinného vyšetrenia do 24 hodín

E.g., 25. 10. 2021
* - povinný údaj