Zdravie bez kompromisov

V rámci našej snahy posúvať sa kvalitou dopredu, čo znamená mať spoľahlivé výsledky v čo najkratšom čase, spúšťame projekt cielený na najmenších pacientov, keď garantujeme výsledky
rutinných biochemických a hematologických
vyšetrení do 24 hodín
od doručenia vzorky do laboratória.

Prosím všetkých pediatrov, aby mi v prípade, keď výsledok rutinných biochemických či hematologických vyšetrení nebude dostupný do 24 hodín*, poslali mail na zdraviebezkompromisov@unilabs.sk alebo jednoducho vyplňte nižšie uvedený formulár. 

Dávam svoje slovo, že každý podnet obsahujúci potrebnú identifikáciu situácie zodpovedne prešetríme a ak na našej strane došlo k zlyhaniu, vynasnažíme sa ihneď o nápravu.

* Výsledky vyšetrení sú okamžite po klinickej validácii prístupné cez WebLIS, respektíve prostredníctvom modulu elektronických výsledkov, ktorý je importovaný priamo do vybraných ambulantných systémov.