Žiadajte u svojho lekára

Najnovším vyšetrením je neinvazívny TOMORROW test spoločnosti  CGC GENETICS, ktorý bez ohrozenia budúcej matky aj jej dieťaťa, iba z bežnej vzorky krvi, umožňuje identifikovať najčastejšie sa vyskytujúce chromozómové poruchy plodu. 

Liquid based cytológia je celosvetovým štandardom v oblasti cytologickej diagnostiky. Ide o neinvazívne a bezbolestné vyšetrenie, ktoré je zamerané na vyhľadávanie predrakovinových stavov krčka maternice a mali by ho absolvovať všetky ženy s aktívnym pohlavným životom.  „Jej zavedenie na Slovensku považujeme za aktívny krok smerom k prevencii rakoviny krčka maternice,“ povedala MUDr. Eva Siracká, DrSc. z Ligy proti rakovine.

Stanovenie indexu zdravej prostaty (PHI) je komplexný balík laboratórnych vyšetrení  prostaty, ktorý sa skladá z vyšetrenia p2PSA, PSA a free PSA. Samotné stanovenie PHI je dané výpočtom z hodnôt týchto parametrov. Vyšetrenie sa robí bezbolestne z odberu krvi a v súčasnosti má z hľadiska laboratórnej diagnostiky najvyššiu vypovedaciu schopnosť o stave prostaty. Vďaka zavedeniu nového parametra p2PSA, ktorý má vysokú špecificitu na karcinóm prostaty (až 33 %), je stanovenie PHI najúčinnejšou diagnostickou metódou.