Žiadanky a tlačivá

Základné vyšetrenie

Žiadanka o vyšetrenie – preventívna prehliadka, základné vyšetrenia (účinnosť od 1. 2. 2021)

Biochémia a hematológia

Žiadanka o vyšetrenie - Klinická biochémia a hematológia (účinnosť od 1. 2. 2021)
Žiadanka o vyšetrenie - Diabetológia (účinnosť od 1. 2. 2021)
Žiadanka o vyšetrenie - Biochémia – prenatálny skríning (účinnosť od 1. 2. 2021)
Žiadanka o vyšetrenie - Špeciálna hematológia (účinnosť od 1. 2. 2021)
Žiadanka o vyšetrenie - Likvor (účinnosť od 1. 2. 2021)

Imunológia a alergológia

Žiadanka o vyšetrenie − Imunológia a alergológia (účinnosť od 1. 2. 2021)
Príloha k žiadanke Imunológia a Alergológia – Špecifické IgE – Zoznam alergénov

Mikrobiológia

Žiadanka o vyšetrenie − Klinická mikrobiológia - Bakteriológia a parazitológia (účinnosť od 1. 2. 2021)
Žiadanka o vyšetrenie − Mykológia a diagnostika TBC (účinnosť od 1. 2. 2021)

Sérológia, virológia, molekulárna biológia infekčných ochorení

Žiadanka o vyšetrenie − Infekčná sérológia, priamy dôkaz mikroorganizmov (účinnosť od 1. 2. 2021)
Žiadanka o vyšetrenie − Diagnostika COVID-19 (účinnosť od 22. 3. 2021)

Genetika

Rutinná diagnostika (účinnosť od 1. 2. 2021)
Zriedkavé ochorenia (účinnosť od 1. 2. 2021)
Cytogenetika (účinnosť od 1. 2. 2021)
Somatické mutácie (účinnosť od 22. 2. 2021)
TREC-KREC (účinnosť od 1. 2. 2021)
FISH vyšetrenie (účinnosť od 1. 2. 2021)
Katalóg genetických vyšetrení (účinnosť od 08. 03. 2021)

Špeciálne balíky

TROMBOtest

Patologická anatómia

Biopsia, negynekologická cytológia (účinnosť od 1. 2. 2021)
Gynekologická cytológia (účinnosť od 1.3.2021)
Gynekologická cytológia - preventívna prehliadka (účinnosť od 1.3.2021)
Endoskopia (účinnosť od 1. 2. 2021)
Vyšetrenie antinukleárnych a iných protilátok – DCP Prešov (účinnosť od 1. 2. 2021)

Odberový materiál

Žiadanka na odberový materiál – Patológia (účinnosť od marca 2018)
Žiadanka na odberový mat. – bioch., hemat., mikrob., sérol., bakter., dôkaz DNA mikroorg., TBC, gen. (úč. od 15. 2 . 2021)

Vyzdvihovanie výsledkov vyšetreni

Žiadosť o zaslanie výsledkov zdravotných vyšetrení e-mailom
Plnomocenstvo

Sťažnosti

Formulár na podanie sťažnosti

Gynekológia

Gynekologická cytológia
Gynekologická cytológia – preventívna prehliadka