S platnosťou od 1. 1. 2016 vydalo Národné centrum zdravotníckych informácií aktualizovanú medzinárodnú klasifikáciu chorôb MKCH-10 pre rok 2016. MKCH-10-SK-2016 ako štandardný nástroj slúži pre klinické použitie, porovnateľnosť dát v epidemiológii, v štatistike, používa sa pre zdravotnícky manažment a rozhodovanie o alokácii zdrojov a spolu so Zoznamom výkonov pre klasifikačný systém je základným dokumentom pre funkčnosť DRG systému.

V zmysle platnej legislatívy sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti povinní rešpektovať a dodržiavať predmetnú úpravu zákona a v jeho zmysle zabezpečiť v zdravotníckom zariadení, resp. ambulancii, dôsledné vypĺňanie žiadaniek správnymi novými kódmi diagnóz.

Aktualizácia MKCH-10 pre rok 2016 bola spracovaná v kontexte potrieb DRG systému a zároveň s ohľadom na potreby pre široké použitie v ostatných oblastiach.
 
V prílohách nájdete:

  • zoznam nových kódov chorôb od 1. 1. 2016, prevodník (PDF, 237 kB)
  • zoznam odstránených kódov chorôb od 1. 1. 2016, prevodník (PDF, 253 kB)
  • medzinárodná klasifikácia chorôb od 1. 1. 2016 (XLS, 9,4 MB)

V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, kontaktujte:

MUDr. Marta Dobáková, medicínsky riaditeľ
mobil: +421 905 236 649, e-mail: Marta.Dobakova@unilabs.sk, prípadne tel.: 0850 150 000.