Katalóg vyšetrení

Vyšetrenia podľa špecializácií

Gynekológia
Onkológia
Endokrinológia
Všeobecné lekárstvo
Gastroenterológia
Diabetológia
Pediatria
Reumatológia

 

V katalógu sú spracované iba vybrané vyšetrenia. V prípade, že nenájdete požadované informácie, kontaktujte prosím call centrum 0850 150 000.

Candida – mannan antigén

Metóda 
ELISA
Indikácia VšZP 

001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 017; 019; 025; 029; 031; 032; 051; 104; 156; 226; 319; 322; 323; 329; 331; 332; 341

Indikácia Dôvera 

t. č. nie je k dispozícii

Indikácia Union 

001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 017; 019; 025; 029; 031; 032; 051; 104; 156; 226; 319; 322; 323; 329; 331; 332; 341

Celiakia (gluténová enteropatia, celiakálna sprue, netropická sprue)

Metóda 
PCR
Indikácia VšZP 

t. č. nie je k dispozícii

Indikácia Dôvera 

t. č. nie je k dispozícii

Indikácia Union 

062;007

Celkové ľahké reťazce kappa Celkové ľahké reťazce lambda

Metóda 
Turbidimetria
Indikácia VšZP 

001; 004; 007; 011; 019; 031; 040; 043; 104; 108; 140; 329

Indikácia Dôvera 

t. č. nie je k dispozícii

Indikácia Union 

001; 004; 007; 011; 019; 031; 040; 043; 140; 329

Celkový hCG

Metóda 
CLIA
Indikácia VšZP 

001; 007; 009; 012; 017; 019; 025; 032; 060; 062; 064; 289; 319; 322; 323

Indikácia Dôvera 

t. č. nie je k dispozícii

Indikácia Union 

001; 007; 009; 012; 017; 019; 025; 032; 060; 062; 064; 289; 319; 322

Ceruloplazmín

Metóda 
Turbidimetria
Indikácia VšZP 

001; 002; 003; 004; 007; 019; 031; 040; 043; 045; 048; 049; 060; 104; 140; 145; 154; 156; 216; 331; 329

Indikácia Dôvera 

t. č. nie je k dispozícii

Indikácia Union 

001; 002; 003; 004; 007; 019; 031; 040; 043; 045; 048; 049; 060; 104; 140; 145; 154; 216; 329

Clostridium difficile toxín

Metóda 
Imunochromatografické stanovenie
Indikácia VšZP 

001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 011; 012; 014; 015; 017; 018; 020; 025; 028; 031; 032; 040; 045; 048; 051; 060; 063; 067; 073; 104; 108; 109; 114; 140; 145; 154; 156; 163; 216; 223; 226; 312; 329; 331; 332; 336; 341; 367; 323

Indikácia Dôvera 

t. č. nie je k dispozícii

Indikácia Union 

001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 011; 012; 014; 015; 017; 018; 020; 025; 028; 031; 032; 040; 045; 048; 051; 060; 063; 067; 073; 104; 108; 109; 114; 140; 145; 154; 156; 163; 216; 223; 226; 312; 329; 331; 332; 336; 341; 367; 323

C-peptid; C-peptid po záťaži

Metóda 
CLIA
Indikácia VšZP 

001; 007; 050; 060; 064; 153

Indikácia Dôvera 

t. č. nie je k dispozícii

Indikácia Union 

001; 007; 050; 060; 064; 153;025

CRP, hs CRP

Metóda 
Imunoturbidimetria
Indikácia VšZP 

všetky lekárske odbornosti

Indikácia Dôvera 

t. č. nie je k dispozícii

Indikácia Union 

všetky lekárske odbornosti

CVD-T Kardiovaskulárne choroby

Metóda 
PCR
Indikácia VšZP 

001; 002; 003; 007; 008; 009; 019; 031; 040; 045; 048; 060; 062; 140; 145; 153; 154; 156; 216; 329; 331

Indikácia Dôvera 

t. č. nie je k dispozícii

Indikácia Union 

062

Cystatín C

Metóda 
PETIA
Indikácia VšZP 

001; 007; 012; 025; 049; 050; 060; 063; 064; 153; 155; 163; 323

Indikácia Dôvera 

t. č. nie je k dispozícii

Indikácia Union 

001;002; 007;008;009; 012;013;020; 025; 045;049; 050; 060; 063; 064; 153;154; 155; 163

Stránky