Katalóg vyšetrení

Vyšetrenia podľa špecializácií

Gynekológia
Onkológia
Endokrinológia
Všeobecné lekárstvo
Gastroenterológia
Diabetológia
Pediatria
Reumatológia

 

V katalógu sú spracované iba vybrané vyšetrenia. V prípade, že nenájdete požadované informácie, kontaktujte prosím call centrum 0850 150 000.

Dabigatran

Metóda 
Fotooptická detekcia koagula
Indikácia VšZP 

všetky lekárske odbornosti

Indikácia Dôvera 

t. č. nie je k dispozícii

Indikácia Union 

všetky lekárske odbornosti

D-dimér

Metóda 
Turbidimetria, latexová aglutinácia
Indikácia VšZP 

všetky lekárske odbornosti

Indikácia Dôvera 

t. č. nie je k dispozícii

Indikácia Union 

001; 002; 003; 004; 006; 007; 008; 009; 010; 011; 012; 013; 014; 019; 020; 025; 031; 043; 045; 049; 056; 060; 063; 068; 069; 156; 216; 329; 332

DHEA-sulfát

Metóda 
CLIA
Indikácia VšZP 

001; 007; 009; 017; 018; 060; 064; 130; 153; 289

Indikácia Dôvera 

t. č. nie je k dispozícii

Indikácia Union 

001; 007; 009; 017; 018; 060; 064; 130; 153; 289

Diaminooxidáza

Metóda 
ELISA
Indikácia VšZP 

001; 003; 007; 008; 018; 040; 048; 060; 064; 140; 153; 154; 156

Indikácia Dôvera 

t. č. nie je k dispozícii

Indikácia Union 

001; 003; 007; 008; 018; 020; 040; 048; 060; 064; 140; 153; 154; 156

Diferenciálna diagnostika colitis ulcerosa a morbus Crohn (stanovenie protilátok proti pankreasu, intestinal goblet cells, Saccharomyces cerevisiae, pANCA)

Metóda 
IF (nepriama) a biočipy
Indikácia VšZP 

001; 003; 004; 009; 018; 031; 040; 045; 048; 063; 104; 140; 145; 154; 156; 163; 329

Indikácia Dôvera 

t. č. nie je k dispozícii

Indikácia Union 

001; 003; 004; 009; 018; 031; 040; 045; 048; 063; 104; 140; 145; 154; 156; 163

Digoxín

Metóda 
CLIA
Indikácia VšZP 

001; 003; 006; 007; 025; 049; 060; 063; 065; 069; 125; 155; 156; 163; 332; 323

Indikácia Dôvera 

t. č. nie je k dispozícii

Indikácia Union 

001; 003; 006; 007; 025; 049; 060; 063; 065; 069; 125; 155; 332

DNA Mycoplasma genitalium kvalitatívne DNA Mycoplasma hominis kvalitatívne DNA Ureaplasma urealyticum kvalitatívne

Metóda 
PCR
Indikácia VšZP 

001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 012; 015; 018; 019; 020; 025; 029; 031; 051; 063; 104; 156; 163; 216; 323; 329; 331; 332; 336

Indikácia Dôvera 

t. č. nie je k dispozícii

Indikácia Union 

001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 012; 015; 018; 019; 020; 025; 029; 031; 051; 063; 104; 156; 163; 216; 323; 329; 331; 332;

Dôkaz vysokorizikových HPV DNA

Metóda 
Metóda Hybrid Capture 2 – hybridizačná metóda so zosilneným chemiluminiscenčným signálom pre kvalitatívnu detekciu 13 typov vysokorizikových HPV.
Indikácia VšZP 

Odporúčané diagnózy: Z12.4; N87.0; N87.1; N87.2; N87.9

Indikácia Dôvera 

Odporúčané diagnózy: A56.0, A56.1, A56.2, A56.3, A56.4, A56.8, A63.0, A63.8, N72, N87.0, N87.1, N87.2, N87.9, N76.80, Z12.4

Indikácia Union 

009;012;229;019;014;018;029

DNA Borrelia burgdorferi s. l. kvalitatívne (PCR)

Metóda 
PCR
Indikácia VšZP 

001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 012; 015; 018; 019; 020; 025; 029; 031; 051; 063; 104; 156; 163; 216; 323; 329; 331; 332; 336;

Indikácia Dôvera 

t. č. nie je bližšie určený

Indikácia Union 

001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 012; 015; 018; 019; 020; 025; 029; 031; 051; 063; 104; 156; 163; 216; 323; 329; 331; 332;

DNA Borrelia burgdorferi s. l. kvalitatívne (PCR)

Metóda 
PCR
Indikácia VšZP 

001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 012; 015; 018; 019; 020; 025; 029; 031; 051; 063; 104; 156; 163; 216; 323; 329; 331; 332; 336;

Indikácia Dôvera 

t. č. nie je bližšie určený

Indikácia Union 

001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 012; 015; 018; 019; 020; 025; 029; 031; 051; 063; 104; 156; 163; 216; 323; 329; 331; 332;

Stránky