Katalóg vyšetrení

Vyšetrenia podľa špecializácií

Gynekológia
Onkológia
Endokrinológia
Všeobecné lekárstvo
Gastroenterológia
Diabetológia
Pediatria
Reumatológia

 

V katalógu sú spracované iba vybrané vyšetrenia. V prípade, že nenájdete požadované informácie, kontaktujte prosím call centrum 0850 150 000.

IGF-1 (Inzulínu-podobný rastový faktor 1)

Metóda 

CLIA

Indikácia VšZP 

001; 050; 007; 008; 060; 064; 153

Indikácia Dôvera 

t. č. nie je k dispozícii

Indikácia Union 

001; 050; 007; 008; 060; 064; 153 332

IGFBP-3 Inzulínu-podobný rastový faktor BP

Metóda 

CLIA

Indikácia VšZP 

001; 007; 008; 050; 060; 064; 153

Indikácia Dôvera 

t. č. nie je k dispozícii

Indikácia Union 

001; 007; 008; 050; 060; 064; 153 332

IgG podtrieda 1 IgG podtrieda 2 IgG podtrieda 3 IgG podtrieda 4

Metóda 
Imunonefelometria
Indikácia VšZP 

001; 002; 003; 007; 018; 031; 040; 045; 048; 063; 140; 145; 156; 154; 163; 331; 329

Indikácia Dôvera 

t. č. nie je k dispozícii

Indikácia Union 

001; 002; 003; 007; 018; 031; 040; 045; 048; 063; 140; 145; 156; 154; 163; 329

Imunofenotypizácia lymfocytov

Metóda 
Prietoková cytometria
Indikácia VšZP 

001; 002; 003; 004; 007; 009; 011; 018; 019; 025; 031; 040; 043; 045; 063; 104; 108; 140; 145; 156; 163; 329; 331 ; 323

Indikácia Dôvera 

t. č. nie je k dispozícii

Indikácia Union 

001; 002; 003; 004; 007; 009; 011; 018; 019; 025; 031; 040; 043; 045; 063; 104; 140; 145; 156; 163; 329; 331

Interleukín 6

Metóda 
CLIA
Indikácia VšZP 

001; 002; 003; 004; 007; 010; 019; 025; 031; 040; 045; 051; 060; 104; 140; 145; 156; 331; 329; 323

Indikácia Dôvera 

t. č. nie je k dispozícii

Indikácia Union 

001; 002; 003; 004; 007; 010; 019; 025; 031; 040; 045; 051; 060; 104; 140; 145; 329

Inzulín; Inzulín po záťaži

Metóda 
CLIA
Indikácia VšZP 

001; 005; 007; 009; 050; 060; 064; 153

Indikácia Dôvera 

t. č. nie je k dispozícii

Indikácia Union 

001; 005; 007; 009; 050; 060; 064; 153;025