Katalóg vyšetrení

Vyšetrenia podľa špecializácií

Gynekológia
Onkológia
Endokrinológia
Všeobecné lekárstvo
Gastroenterológia
Diabetológia
Pediatria
Reumatológia

 

V katalógu sú spracované iba vybrané vyšetrenia. V prípade, že nenájdete požadované informácie, kontaktujte prosím call centrum 0850 150 000.

Kultivácia (aeróbna, gardnerella, mykológia)

Metóda 
Kultivácia: ejakulát sa naočkuje na štandardnú zostavu kultivačných pôd a kultivuje sa za aeróbnych podmienok v termostate pri 37 °C v normálnej atmosfére do druhého dňa. Pre selektívnu kultiváciu kvasinkových baktérií sa používajú špeciálne kultivačné médiá s časom kultivácie 48 hodín.
Mikroskopia: farbenie podľa Grama. V preparáte podľa Grama sa hodnotí prítomnosť typických G- diplokokov, ich kvantita a prítomnosť PMN.
Kultivácia a mikroskopia pri podozrení na infekciu spôsobenú Neisseria gonorhoeae: biologický materiál sa pri podozrení na infekciu Neisseria gonorhoeae vyšetruje kultivačne a mikroskopicky. Kultivuje sa na špeciálnych pôdach aeróbnym spôsobom za zvýšenej tenzie CO2 (3 – 10 % CO2 v atmosfére) pri teplote 35 °C po dobu 48 – 72 hodín. Izolovaný bakteriálny kmeň sa identifikuje na základe svojich biochemických a antigénnych vlastností a stanoví sa antibiogram.
Indikácia VšZP 

001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 010; 011; 012; 013; 014; 015; 016; 017; 018; 019; 020; 025; 029; 031; 032; 040; 048; 051; 063; 104; 114; 140; 156; 163; 226; 319; 322; 323; 329; 331; 332; 336; 341

Indikácia Dôvera 

t. č. nie je k dispozícii

Indikácia Union 

001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 010; 011; 012; 013; 014; 015; 016; 017; 018; 019; 020; 025; 029; 031; 032; 040; 048; 051; 063; 104; 114; 140; 156; 163; 226; 319; 322; 323; 329; 331; 332; 336; 341

Kalcitonín

Metóda 
CLIA
Indikácia VšZP 

001; 011; 019; 043; 045; 047; 060; 064; 108; 145; 153; 350; 591

Indikácia Dôvera 

t. č. nie je k dispozícii

Indikácia Union 

Podľa podmienok uvedených v dokumente „Onkomarkery", zverejnenom na webovej stránke Union zdravotnej poisťovne, a.s., www.union.sk

Kalprotektín

Metóda 
ELISA
Indikácia VšZP 

001; 002; 007; 008; 018; 019; 020; 040; 048; 050; 060; 140; 154; 331

Indikácia Dôvera 

t. č. nie je k dispozícii

Indikácia Union 

001; 007; 008; 019; 040; 048; 050; 060; 154; 002;018;140; 020

Katecholamíny (súbor viacerých vyšetrení)

Metóda 
ELISA, konfirmácia pomocou HPLC
Indikácia VšZP 

001; 005; 007; 008; 012;019; 049; 060; 063; 064; 153; 155; 329

Indikácia Dôvera 

t. č. nie je k dispozícii

Indikácia Union 

001; 004; 005; 007; 012; 019; 020; 047; 049; 060; 063; 064; 108; 153; 155; 319; 062;025

Kortizol

Metóda 
CLIA (sérum, moč), ECLIA (sliny)
Indikácia VšZP 

001; 003; 004; 007; 008; 009; 025; 050; 051; 060; 064; 104; 153; 155; 156; 332; 323

Indikácia Dôvera 

t. č. nie je k dispozícii

Indikácia Union 

001; 003; 004; 007; 008; 009; 025; 050; 051; 060; 064; 153; 155; 156; 332

Kultivácia na mykoplazmy

Metóda 
Kultivácia
Indikácia VšZP 

všetky lekárske odbornosti

Indikácia Dôvera 

t. č. nie je k dispozícii

Indikácia Union 

všetky lekárske odbornosti

Kultivácia na Trichomonas vaginalis

Metóda 
Kultivácia a mikroskopia
Indikácia VšZP 

001; 002; 003; 007; 008; 009; 011; 012; 015; 017; 018; 020; 031; 040; 045; 048; 060; 067; 108; 140; 145; 154; 156; 216; 289; 312; 329; 331; 336

Indikácia Dôvera 

t. č. nie je k dispozícii

Indikácia Union 

001; 002; 003; 007; 008; 009; 011; 012; 015; 017; 018; 020; 031; 040; 045; 048; 060; 067; 108; 140; 145; 154; 156; 216; 289; 312; 331; 336

Kyselina 5-hydroxy-3-indoloctová

Metóda 
ELISA
Indikácia VšZP 

001; 007; 008; 060; 062; 063; 064; 153

Indikácia Dôvera 

t. č. nie je k dispozícii

Indikácia Union 

001; 007; 008; 060; 063; 064; 153; 062

Kyselina homovanilová

Metóda 
ELISA
Indikácia VšZP 

006; 013; 025; 028; 073; 125; 323

Indikácia Dôvera 

t. č. nie je k dispozícii

Indikácia Union 

006; 013; 025; 028; 073; 125

Kultivácia

Metóda 
Kultivácia a mikroskopia
Indikácia VšZP 

001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 010; 011; 012; 013; 014; 015; 016; 017; 018; 019; 020; 025; 029; 031; 032; 040; 048; 051; 063; 104; 114; 140; 156; 163; 226; 319; 322; 323; 329; 331; 332; 336; 341

Indikácia Dôvera 

t. č. nie je k dispozícii

Indikácia Union 

001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 010; 011; 012; 013; 014; 015; 016; 017; 018; 019; 020; 025; 029; 031; 032; 040; 048; 051; 063; 104; 114; 140; 156; 163; 226; 319; 322; 323; 329; 331; 332; 336; 341

Stránky