Katalóg vyšetrení

Vyšetrenia podľa špecializácií

Gynekológia
Onkológia
Endokrinológia
Všeobecné lekárstvo
Gastroenterológia
Diabetológia
Pediatria
Reumatológia

 

V katalógu sú spracované iba vybrané vyšetrenia. V prípade, že nenájdete požadované informácie, kontaktujte prosím call centrum 0850 150 000.

Meď (ASS)

Metóda 
GF-AAS
Indikácia VšZP 

001; 004; 005; 006; 007; 008; 015; 018; 019; 020; 031; 048; 060; 062; 104; 154; 216; 329; 336

Indikácia Dôvera 

t. č. nie je k dispozícii

Indikácia Union 

001; 004; 005; 006; 007; 015; 018; 019; 031; 048; 060; 062; 154; 216; 329

Metanefrín

Metóda 

ELISA

Indikácia VšZP 

001; 004; 005; 019; 049; 063; 064; 104; 153; 155; 163; 322

Indikácia Dôvera 

t. č. nie je k dispozícii

Indikácia Union 

001; 004; 005; 007; 008; 019; 049; 060; 063; 064; 104; 153; 155; 163; 322

Mikroalbuminúria

Metóda 
Imunoturbidimetria
Indikácia VšZP 

001; 007; 012; 019; 031; 043; 050; 060; 063; 153; 329

Indikácia Dôvera 

t. č. nie je k dispozícii

Indikácia Union 

001; 007; 012; 019; 031; 043; 050; 060; 063; 153; 329

Multidrogový test

Metóda 
Kompetetívna imunochemická reakcia
Indikácia VšZP 

001; 002; 004; 005; 006; 007; 008; 009; 010; 013; 020; 025; 032; 060; 073; 104; 105; 125; 331; 341; 323

Indikácia Dôvera 

t. č. nie je k dispozícii

Indikácia Union 

001; 002; 005; 006; 007; 008; 013; 020; 025; 032; 060; 073; 105; 125

Mikroskopia

Metóda 
Kultivácia: výter z pošvy sa naočkuje na štandardnú zostavu kultivačných pôd a kultivuje sa za aeróbnych podmienok v termostate pri 37 °C v normálnej atmosfére do druhého dňa. Pre selektívnu kultiváciu Gardnerella vaginalis a kvasinkových baktérií sa používajú špeciálne kultivačné médiá s časom kultivácie 48 hodín.
Mikroskopické vyšetrenie s farbením podľa Grama. V preparáte podľa Grama sa hodnotí prítomnosť typických G diplokokov, ich kvantita a prítomnosť PMN.
Kultivácia a mikroskopia pri podozrení na infekciu spôsobenú Neisseria gonorhoeae: biologický materiál sa pri podozrení na infekciu Neisseria gonorhoeae vyšetruje kultivačne a mikroskopicky. Kultivuje sa na špeciálnych pôdach aeróbnym spôsobom za zvýšenej tenzie CO2 (3 – 10 % CO2 v atmosfére) pri teplote 35 °C po dobu 48 – 72 hodín. Izolovaný bakteriálny kmeň sa identifikuje na základe svojich biochemických a antigénnych vlastností. V prípade nálezu N. gonorhoeae sa stanovuje antibiogram.
Indikácia VšZP 

všetky lekárske odbornosti

Indikácia Dôvera 

t. č. nie je k dispozícii

Indikácia Union 

všetky lekárske odbornosti

Mykologické vyš.

Metóda 
Kultivácia
Indikácia VšZP 

001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 010; 011; 012; 013; 014; 015; 016; 017; 018; 019; 020; 025; 029; 031; 032; 040; 048; 051; 063; 104; 114; 140; 156; 163; 226; 319; 322; 323; 329; 331; 332; 336; 341

Indikácia Dôvera 

t. č. nie je k dispozícii

Indikácia Union 

001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 010; 011; 012; 013; 014; 015; 016; 017; 018; 019; 020; 025; 029; 031; 032; 040; 048; 051; 063; 104; 114; 140; 156; 163; 226; 319; 322; 323; 329; 331; 332; 336; 341