Katalóg vyšetrení

Vyšetrenia podľa špecializácií

Gynekológia
Onkológia
Endokrinológia
Všeobecné lekárstvo
Gastroenterológia
Diabetológia
Pediatria
Reumatológia

 

V katalógu sú spracované iba vybrané vyšetrenia. V prípade, že nenájdete požadované informácie, kontaktujte prosím call centrum 0850 150 000.

TSI

Metóda 
ECLIA
Indikácia VšZP 

001; 007; 047; 049; 060; 064; 153

Indikácia Dôvera 

t. č. nie je k dispozícii

Indikácia Union 

001; 007; 047; 048; 050; 060; 064; 153; 154

T4 voľný (fT4)

Metóda 
CLIA
Indikácia VšZP 

001; 004; 007; 008; 009; 019; 020; 024; 025; 031; 040; 043; 047; 048; 049; 050; 060; 062; 064; 104; 140; 153; 154; 155; 323; 329

Indikácia Dôvera 

001; 007; 024; 047; 060; 064; 153

Indikácia Union 

001; 004; 007; 008; 009; 019; 020; 025; 031; 040; 043; 047; 048; 049; 050; 060; 064; 140; 153; 154; 155; 062

Teofylín

Metóda 
CLIA
Indikácia VšZP 

003; 004; 006; 020; 025; 040; 060; 065; 104; 105; 125; 140; 156; 332; 323

Indikácia Dôvera 

t. č. nie je k dispozícii

Indikácia Union 

003; 004; 006; 020; 025; 040; 060; 065; 104; 105; 125; 140; 156; 332;001;007;008

Testosterón

Metóda 
CLIA
Indikácia VšZP 

001; 005; 007; 008; 009; 012; 017; 018; 019; 062; 064; 109; 153; 289; 302; 322

Indikácia Dôvera 

t. č. nie je k dispozícii

Indikácia Union 

001; 007; 008; 009; 012; 017; 018; 019; 062; 064; 109; 153; 289; 302; 322

Transferín

Metóda 
Imunonefelometria
Indikácia VšZP 

001; 002; 004; 007; 008; 009; 010; 019; 020; 031; 040; 043; 048; 049; 060; 062; 063; 104; 140; 154; 155; 163; 216; 331; 329

Indikácia Dôvera 

t. č. nie je k dispozícii

Indikácia Union 

001; 002; 004; 007; 008; 009; 010; 019; 020; 031; 040; 043; 048; 049; 060; 063; 140; 154; 163; 216; 329; 062

Triacylglyceroly

Metóda 
Fotometria
Indikácia VšZP 

001; 002; 004; 005; 007; 008; 009; 010; 019; 020; 043; 045; 048; 049; 050; 056; 060; 063; 064; 068; 069; 104; 145; 153; 154; 155; 163; 331; 216

Indikácia Dôvera 

t. č. nie je k dispozícii

Indikácia Union 

001; 002; 004; 005; 007; 008; 009; 010; 019; 020; 043; 045; 048; 049; 050; 056; 060; 063; 064; 068; 069; 145; 153; 154; 155; 163; 216

TSH

Metóda 
CLIA
Indikácia VšZP 

001; 004; 005; 007; 008; 009; 018; 019; 020; 024; 025; 037; 045; 047; 048; 049; 050; 060; 063; 064; 104; 145; 153; 154; 155; 163; 219; 323

Indikácia Dôvera 

001; 004; 005; 007; 008; 009; 020; 037; 047; 064; 153

Indikácia Union 

001; 004; 007; 008; 009; 018; 019; 020; 024; 025; 037; 045; 047; 048; 049; 050; 060; 063; 064; 104; 145; 153; 154; 155; 163; 219

TBC (kultivácia + mikroskopia)

Metóda 
Kultivácia a mikroskopia
Indikácia VšZP 

001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 012; 018; 019; 020; 025; 029; 031; 032; 040; 048; 051; 104; 140; 154; 156; 226; 319; 322; 323; 329; 331; 332; 341

Indikácia Dôvera 

t. č. nie je k dispozícii

Indikácia Union 

001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 012; 018; 019; 020; 025; 029; 031; 032; 040; 048; 051; 104; 140; 154; 156; 226; 319; 322; 323; 329; 331; 332; 341

Triplicita s AEma, protilátky proti endomýziu AGA, protilátky proti gliadínu AEma, protilátky proti endomýziu

Metóda 
IF (nepriama)
Indikácia VšZP 

010; 012; 019; 028; 029; 048; 106; 107; 109; 154; 216; 222; 229; 319; 322

Indikácia Dôvera 

t. č. nie je k dispozícii

Indikácia Union 

010; 012; 019; 028; 029; 048; 106; 107; 154; 216; 222; 229; 319; 322