Katalóg vyšetrení

Vyšetrenia podľa špecializácií

Gynekológia
Onkológia
Endokrinológia
Všeobecné lekárstvo
Gastroenterológia
Diabetológia
Pediatria
Reumatológia

 

V katalógu sú spracované iba vybrané vyšetrenia. V prípade, že nenájdete požadované informácie, kontaktujte prosím call centrum 0850 150 000.

Vyšetrenie NRAS

Metóda 
Kvantitatívna PCR
Indikácia VšZP 

019

Indikácia Dôvera 

t. č. nie je k dispozícii

Indikácia Union 

019.062.029

Voľné ľahké reťazce kappa Voľné ľahké reťazce lambda

Metóda 
Turbidimetria
Indikácia VšZP 

001; 004; 007; 011; 019; 031; 040; 043; 104; 108; 140; 329

Indikácia Dôvera 

t. č. nie je k dispozícii

Indikácia Union 

001; 004; 007; 011; 019; 031; 040; 043; 140; 329

Wilsonova choroba

Metóda 
PCR
Indikácia VšZP 

t. č. nie je k dispozícii

Indikácia Dôvera 

062;048;007;008;001;154;216;031;004;104;005

Indikácia Union 

001;048;062;154;216

Zinok

Metóda 
GF-AAS
Indikácia VšZP 

001; 006; 007; 018; 031; 040; 050; 051; 060; 154; 216; 329

Indikácia Dôvera 

t. č. nie je k dispozícii

Indikácia Union 

001; 006; 007; 018; 031; 040; 050; 051; 060; 154; 216

Špecifické IgE

Metóda 
CLIA
Indikácia VšZP 

001; 003; 007; 008; 018; 040; 048; 140; 154; 156

Indikácia Dôvera 

t. č. nie je k dispozícii

Indikácia Union 

001; 002;003;007; 008; 018; 040; 048; 140; 154; 156

Žlčové kyseliny

Metóda 
Fotometria
Indikácia VšZP 

001; 007; 009; 048; 050; 060; 062; 153; 154; 216

Indikácia Dôvera 

t. č. nie je k dispozícii

Indikácia Union 

001; 007; 009; 048; 050; 060; 153; 154; 216; 062

Stránky