Katalóg vyšetrení

Vyšetrenia podľa špecializácií

Gynekológia
Onkológia
Endokrinológia
Všeobecné lekárstvo
Gastroenterológia
Diabetológia
Pediatria
Reumatológia

 

V katalógu sú spracované iba vybrané vyšetrenia. V prípade, že nenájdete požadované informácie, kontaktujte prosím call centrum 0850 150 000.

Anti Müllerian hormón (AMH)

Metóda 
ELISA
Indikácia VšZP 

009; 289; 062

Indikácia Dôvera 

t. č. nie je k dispozícii

Indikácia Union 

009; 017; 289; 062;064; 153

Anti myeloperoxidáza (pANCA)

Metóda 
ELISA
Indikácia VšZP 

001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 010; 011; 017; 018; 020; 031; 040; 045; 048; 049; 050; 060; 063; 064; 104; 108; 116; 140; 145; 153; 154; 155; 156; 163; 216; 329; 331

Indikácia Dôvera 

t. č. nie je k dispozícii

Indikácia Union 

001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 010; 011; 017; 018; 020; 040; 045; 048; 049; 050; 060; 063; 064; 104; 116; 140; 145; 153;154; 156; 163; 216; 329

Anti Parotitis IgM, IgG

Metóda 
ELISA
Indikácia VšZP 

001; 002; 007; 008; 009; 018; 020; 025; 051; 331; 323

Indikácia Dôvera 

t. č. nie je k dispozícii

Indikácia Union 

001; 002;003; 007; 008; 009; 018; 020; 025; 051; 331

Anti proteináza 3 (cANCA)

Metóda 
ELISA
Indikácia VšZP 

001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 010; 011; 017; 018; 020; 040; 045; 048; 050; 060; 063; 064; 104; 108; 140; 145; 153; 154; 156; 163; 216; 331;

Indikácia Dôvera 

t. č. nie je k dispozícii

Indikácia Union 

001; 003; 004; 007; 018; 040; 045; 060; 063; 104; 140; 145; 156; 163; 017;050;009;020;048;064;153;154;002;008;011;216;010

Anti Rubeola IgM

Metóda 
CLIA
Indikácia VšZP 

001; 002; 007; 008; 009; 018; 020; 025; 031; 051; 331; 323; 329

Indikácia Dôvera 

t. č. nie je k dispozícii

Indikácia Union 

001; 002; 003;007; 008; 009; 018; 020; 025; 031; 051; 331

Anti Saccharomyces cer. IgA, IgG

Metóda 
ELISA
Indikácia VšZP 

001; 004; 007; 008; 040; 048; 060; 104; 140; 154; 155; 199; 203; 245; 246; 251; 323; 332; 341

Indikácia Dôvera 

t. č. nie je k dispozícii

Indikácia Union 

001; 007; 008; 040; 048; 060; 104; 140; 154; 155; 199; 203; 245; 246; 251; 323; 332; 341; 004

Anti Salmonella

Metóda 
Aglutinácia
Indikácia VšZP 

všetky lekárske odbornosti

Indikácia Dôvera 

t. č. nie je k dispozícii

Indikácia Union 

všetky lekárske odbornosti

Anti Schistosoma mansoni IgG

Metóda 
ELISA
Indikácia VšZP 

001; 002; 003; 007; 008; 009; 011; 012; 015; 017; 018; 020; 040; 045; 060; 067; 108; 140; 145; 156; 289; 312; 331; 337

Indikácia Dôvera 

t. č. nie je k dispozícii

Indikácia Union 

001; 002; 003; 007; 008; 009; 011; 012; 015; 017; 018; 020; 040; 045; 060; 067; 108; 140; 145; 156; 289; 312; 331; 336

Anti Taenia solium IgG

Metóda 
ELISA
Indikácia VšZP 

001; 002; 003; 007; 008; 009; 011; 012; 015; 017; 018; 020; 040; 045; 060; 067; 108; 140; 145; 156; 289; 312; 331; 338

Indikácia Dôvera 

t. č. nie je k dispozícii

Indikácia Union 

001; 002; 003; 007; 008; 009; 011; 012; 015; 017; 018; 020; 040; 045; 060; 067; 108; 140; 145; 156; 289; 312; 331; 336

Anti Tg (Antityreoglobulín)

Metóda 
CLIA
Indikácia VšZP 

001; 004; 007; 008; 009; 017; 018; 020; 031; 040; 047; 048; 049; 050; 060; 064; 104; 140; 153; 154; 329

Indikácia Dôvera 

001; 007; 047; 060; 064; 153

Indikácia Union 

001; 004; 007; 008; 009; 017; 018; 020; 031; 040; 047; 048; 049; 050; 060; 064; 140; 153; 154

Stránky