Nový výsledkový list

Od 1. 1. 2024 zavádzame nový formát výsledkových listov. K tejto zmene sme sa rozhodli pristúpiť v dôsledku modernizácie platformy generovania výsledkov. Tento krok nám umožní zjednotiť formát výsledkových listov vo všetkých systémoch a zefektívniť proces zmien a dopĺňania informácií v budúcnosti. 

Najnovšia verzia výsledkového listu spĺňa všetky kritériá stanovené medicínskou normou ISO15189 a umožňuje zavedenie automatického triedenia výsledkov. Popis nového výsledkového listu k vysvetleniu jednotlivých položiek výsledkového listu nájdete v pdf súbore.

Nový výsledkový list