Veterinárna diagnostika

V oblasti veterinárnej laboratórnej medicíny ponúkame viac ako 250 vyšetrení v odboroch klinická biochémia a hematológia, klinická imunológia a alergológia, klinická mikrobiológia (bakteriológia, mykológia, sérológia, virológia), parazitológia a patologická anatómia (histológia a cytológia). Väčšinu výsledkov dodávame lekárom do 24 hodín.

Veterinárna diagnostikaŽiadanky

 

Kontinuálne rozširujeme paletu vyšetrení a zavádzame moderné metódy diagnostiky
v súlade so svetovými trendmi. Vyvíjame maximálne úsilie na to, aby bola naša
diagnostika účinným a efektívnym nástrojom v rukách lekárov. Využívame pritom
poslednú generáciu prístrojovej techniky od svetovo renomovaných výrobcov a
aplikujeme výlučne technológie certifikované Európskou úniou.

Vyšetrenia, ktoré ponúkame veterinárom, realizujeme predovšetkým nasledujúcimi metódami:

  • fotometria,
  • imunoturbidimetria,
  • potenciometria,
  • chemiluminiscencia,
  • imunofluorescencia,
  • ELISA,
  • PCR,
  • flotácia, larvoskopia a sedimentácia,
  • mikroskopia.

Odberové súpravy potrebné na odber biologického materiálu poskytujeme našim klientom bezplatne a transport vzoriek realizujeme vlastnou dopravnou službou.

Centrálne veterinárne laboratórium Unilabs Slovensko je jediným súkromným veterinárnym laboratóriom, ktoré je oprávnené vydávať akreditované výsledky vyšetrení na schválené metódy podľa normy ISO/IEC 17025:2017. Špecializované veterinárne laboratórium pracuje podľa zásad a systémov potrebných na presnú, spoľahlivú a objektívnu laboratórnu diagnostiku veterinárnych vzoriek.

Detailnejšie informácie vrátane prehľadu ponúkaných vyšetrení a žiadaniek nájdete na našej webovej stránke www.lenprezvierata.sk

Žiadanky

Žiadanka spoločenských zvierat o veterinárne vyšetrenie
Žiadanka hospodárskych zvierat o veterinárne vyšetrenie
Žiadanka o patologické vyšetrenie