Veterinárna diagnostika

V oblasti veterinárnej laboratórnej medicíny ponúkame viac než 160 vyšetrení v odboroch klinická biochémia a hematológia, klinická imunológia a alergológia, klinická mikrobiológia (bakteriológia, mykológia, sérológia, virológia), parazitológia a patologická anatómia (histológia a cytológia). Väčšinu výsledkov dodávame lekárom do 24 hodín.

Kontinuálne rozširujeme paletu vyšetrení a zavádzame moderné metódy diagnostiky v súlade so svetovými trendmi. Vyvíjame maximálne úsilie na to, aby bola naša diagnostika účinným a efektívnym nástrojom v rukách lekárov. Využívame pritom poslednú generáciu prístrojovej techniky od svetovo renomovaných výrobcov a aplikujeme výlučne technológie certifikované Európskou úniou.

Vyšetrenia, ktoré ponúkame veterinárom, realizujeme predovšetkým nasledujúcimi metódami:

  • fotometria,
  • imunoturbidimetria,
  • potenciometria,
  • chemiluminiscencia,
  • ELISA,
  • IFAT,
  • KFT (RVK).

Detailnejšie informácie vrátane prehľadu vyšetrení, ktoré ponúkame a žiadaniek nájdete na našej webovej stránke www.lenprezvierata.sk