Registrácia pre lekárov

AlphaLAB je elektronický systém na publikáciu výsledkov laboratórnych vyšetrení – zabezpečuje prístup k výsledkom vašich pacientov 24 hodín denne.

Po vyplnení a odoslaní formulára nižšie vás bude kontaktovať náš medicínsky reprezentant.

žiadosť o registráciu

upozornenie

Online služby spoločnosti Unilabs, s. r. o. sú určené výhradne pre zmluvných partnerov a ich využívanie je podmienené osobnou registráciou v sídle spoločnosti a podpisom zmluvy, ktorá sa odvoláva na Zákon 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 
Online služby budú počas doby trvania spolupráce poskytované klientovi ako benefit. Na ich využívanie je potrebné PC s pripojením na internet.