LBC – Liquid based cytológia

Účinná prevencia proti rakovine krčka maternice

Kompletné cytologické vyšetrenie na tekutej báze – Liquid Based Cytology (LBC) predstavuje komfort v diagnostike ochorení krčka maternice a zároveň má význam vo vyhľadávaní predrakovinových stavov krčka maternice.

LBC je metóda a zároveň cytologické vyšetrenie zamerané na vyhľadávanie predrakovinových stavov krčka maternice, ktoré by mali absolvovať všetky ženy s aktívnym pohlavným životom. To znamená aj tie, ktoré nemajú žiadne príznaky ochorenia. Rakovinové bunky sa totiž môžu objaviť kedykoľvek počas života – aj bez akýchkoľvek prejavov bolesti, krvácania či iných príznakov.

 

Rakovina krčka maternice

2. najčastejšie onkologické ochorenie žien do 45 rokov
600 ženám ročne je na Slovensku diagnostikovaná rakovina krčka maternice
200 žien ročne na Slovensku v dôsledku ochorenia zomiera

Vyšetrenie LBC predstavuje alternatívny typ cytologického vyšetrenia, ktoré môže byť na základe odporúčania lekára doplnené o vyšetrenie na infekciu HPV z toho istého odberu (ľudský papiloma vírus, ktorý môže zapríčiniť až rakovinu krčka maternice).

Kedy sa odporúča vyšetrenie LBC?

Toto vyšetrenie je určené každej žene, ktorá chce zvýšiť svoje šance na odhalenie predrakovinového stavu na maximum. Pri tejto metodike sa odobratá vzorka vďaka špeciálnej tekutine v odberovej nádobke a technologickému postupu spracováva v automatizovanom procese, výsledkom čoho je čistejší náter, ktorý uľahčuje vyšetrenie danej vzorky (neobsahuje hlien alebo iné bunky, ktoré by mohli sťažovať hodnotenie preparátu). Znižuje sa tak počet tzv. falošne negatívnych výsledkov, keď má pacientka rakovinu, ale vyšetrenie je negatívne.

Čo ponúka kompletné vyšetrenie LBC?

Je to metodika, ktorá má na rozdiel od konvenčnej cytológie aj nadstavbové vyšetrenia ako je stanovenie prítomnosti vysokorizikových typov HPV a stanovenie proliferačnej aktivity buniek, teda či bunka má, alebo nemá, rastový potenciál nádorovej bunky.

 

Ako prebieha odber vzorky u gynekológa a čo sa s touto vzorkou po odobratí stane?

Pri tejto metóde – rovnako ako pri konvenčnej cytológii – sa vzorka odoberá špeciálnou kefkou. Odobratý materiál sa však nenatiera na podložné sklíčko – namiesto toho sa vloží do špeciálnej nádobky s roztokom. Zloženie roztoku  vzorku uchováva aj pre prípadné ďalšie alebo opakované spracovanie. Odobratá vzorka ďalej putuje do cytologického laboratória, kde sa pomocou špeciálneho prístroja pripravuje výsledný produkt – dokonalý cytologický preparát vhodný na komplexné zhodnotenie odborníkmi. Patológ na základe pripraveného cytologického preparátu určí diagnózu. Následne sa výsledky vyšetrenia zaznamenajú a zašlú ošetrujúcemu lekárovi – gynekológovi a ten pacientku oboznámi s výsledkami a možnosťami prípadnej liečby. Vzorky a výsledky sú pritom archivované, čo umožňuje sledovať vývoj zdravotného stavu pacientky.

Samotné vyšetrenie je síce hradené zdravotnou poisťovňou, avšak použitie špeciálneho odberového materiálu, odberovej nádobky a prístrojové spracovanie vzorky pri LBC poisťovňa nehradí. Pre poistenky Union zdravotnej poisťovne je toto vyšetrenie plne hradené vrátane špeciálneho odberového materiálu.

O platobných podmienkach za vyšetrenie, prípadne o ďalších detailoch, sa informujte u svojho lekára.

Leták

Vyšetrenie LBC - Liquid Based Cytology