LBC – Liquid based cytológia

ÚČINNÁ PREVENCIA PROTI RAKOVINE KRČKA MATERNICE

Kompletné cytologické vyšetrenie na tekutej báze – Liquid Based Cytology (LBC) predstavuje komfort v diagnostike ochorení krčka maternice a zároveň má význam vo vyhľadávaní prekanceróz krčka maternice. Prekancerózy sú rizikové zmeny sliznice krčka maternice, ktoré sa môžu po určitom čase zmeniť na zhubný nádor.

LBC je metóda a zároveň cytologické vyšetrenie zamerané na vyhľadávanie prekanceróz krčka maternice, ktoré by mali absolvovať všetky ženy s aktívnym pohlavným životom. To znamená aj tie, ktoré nemajú žiadne príznaky ochorenia. Rakovinové bunky sa totiž môžu objaviť kedykoľvek počas života – aj bez akýchkoľvek prejavov bolesti, krvácania či iných príznakov. Kompletné cytologické vyšetrenie na tekutej báze – Liquid Based Cytology (LBC) predstavuje komfort v diagnostike ochorení krčka maternice a zároveň má význam vo vyhľadávaní predrakovinových stavov krčka maternice.

Vyšetrenie LBC predstavuje alternatívny typ cytologického vyšetrenia, ktoré môže byť na základe o dporúčania lekára doplnené o vyšetrenie na infekciu HPV z toho istého odberu (ľudský papilomavírus, ktorý môže zapríčiniť rakovinu krčka maternice).  


Prečo tento test?

  • Toto vyšetrenie nepredstavuje pre ženu takmer žiadnu záťaž – nie je invazívne, bolestivé ani časovo náročné.
  • Výsledkom spracovania odobratej vzorky v automatizovanom procese je čistejší náter, ktorý uľahčuje jej vyšetrenie (neobsahuje hlien ani iné bunky, ktoré by mohli sťažovať hodnotenie). 
  • Znižuje sa tak počet tzv. falošne negatívnych výsledkov, keď pacientka má pozitívny nález, ale vyšetrenie je vyhodnotené ako negatívne.
  • Táto metodika má na rozdiel od konvenčnej cytológie aj nadstavbové vyšetrenia, ako sú:
    • stanovenie prítomnosti vysokorizikových typov HPV,
    • stanovenie proliferačnej aktivity buniek (či bunka má, alebo nemá rastový potenciál nádorovej bunky).

Ako to prebieha?

Pri tejto metóde, rovnako ako pri konvenčnej cytológii, sa vzorka odoberá špeciálnou kefkou. Odobratý materiál sa však nenatiera na podložné sklíčko, ale sa vloží do špeciálnej nádobky s roztokom. Zloženie roztoku uchováva vzorku aj pre prípadné ďalšie alebo opakované spracovanie. Odobratá vzorka ďalej putuje do cytologického laboratória, kde sa pomocou špeciálneho prístroja spracuje biologický materiál, ktorého výsledkom je cytologický preparát vhodný na komplexné zhodnotenie odborníkmi. Patológ na základe pripraveného cytologického preparátu určí diagnózu.
Váš gynekológ vás oboznámi s výsledkami, prípadne aj s možnosťami liečby. Vzorky a výsledky sú archivované, čo umožňuje sledovať vývoj vášho zdravotného stavu.

Kedy sa dozviete výsledky?

Výsledky vyšetrenia budú zaslané vášmu gynekológovi do 10 pracovných dní.

 

Pre poistenky Union zdravotnej poisťovne, a. s., a Dôvery zdravotnej poisťovne, a. s., je toto vyšetrenie raz ročne v rámci preventívnej prehliadky plne hradené z verejného zdravotného poistenia vrátane špeciálneho odberového materiálu.
Pre poistenky Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s., alebo pre ostatné pacientky nad rámec uvedených indikačných obmedzení je vyšetrenie spoplatnené.

Leták

Vyšetrenie LBC - Liquid Based Cytology