1.na vyhradenom a vyznačenom vonkajšom parkovisku pre klientov UNILABS – k dispozícii sú 3 parkovacie miesta vpravo za odbočkou do areálu N!DO

2.v podzemnom parkovisku v areáli N!DO2: vchod sa nachádza vpravo medzi vonkajšími parkovacími miestami. Vstup je umožnený po odobratí si parkovacieho lístka z automatu (otvorí sa vstupná brána). Parkovacie miesta pre klientov (visitors) sú vyhradené hneď po vstupe do podzemnej garáže vpravo.

Do Odberového centra sa dostanete vchodom č. 45 (viď navigačné tabule). Dvere k výťahu sa otvoria po načítaní čiarového kódu z parkovacieho lístka. Odberové centrum sa nachádza na 1. nadzemnom podlaží. Po vystúpení z výťahu prejdite rovno chodbičkou a vľavo za rohom nájdete vchodové dvere do Odberového centra. 

Po odchode z Odberového centra je vstup do garáže možný len po naskenovaní čiarového kódu z parkovacieho lístka.

Cena za parkovné: 30 minút – zdarma

3.ďalšie parkovacie možnosti :

    • parkovisko KAUFLAND – nachádza sa cca 100 metrov od Odberového centra
    • parkovisko cez cestu/križovatku pred predajňou YEME, prípadne pred Farmárskou tržnicou alebo pred Klientským centrom

    Parkovacie miesta pre klientov/návštevy areálu:


    Navigačné tabule pri parkovacích miestach v podzemnej garáži, vstup do Odberového centra je vchod č. 45