Výsledky vyšetrení

Elektronické prístupy k výsledkom pacientov, respektíve k žiadankám o vyšetrenia sú poskytované výlučne spolupracujúcim lekárom.

UPOZORNENIE: Od 1. 1. 2019 vám ponúkame možnosť využiť modernejšie a komfortnejšie riešenie elektronickej komunikácie (výsledky aj žiadanky) prostredníctvom bezplatnej aplikácie AlphaLAB. Prosíme vás, kontaktujte vášho medicínskeho reprezentanta alebo call centrum 0850 150 000. Ďakujeme!

Prihlásenie:

V prípade záujmu o prístup do AlphaLABu, prosíme, vyplňte nasledujúci registračný formulár.