Biochémia

Spoločnosť Unilabs Slovensko má najviac skúseností práve v odbore klinickej biochémie, kde dnes ponúka viac než 900 vyšetrení. S výnimkou niektorých špeciálnych vyšetrení sú výsledky lekárom k dispozícii do 24 hodín a samozrejmosťou je poskytovanie urgentnej diagnostiky vo všetkých laboratóriách spoločnosti.

Rutinné testy

Rutinné vyšetrenia a testy pokrývajú:

 • pečeňové testy,
 • obličkové testy,
 • hormonálne testy,
 • posúdenie metabolizmu minerálov, sacharidov,
 • poruchy lipidového spektra,
 • markery zápalu a sepsy,
 • onkomarkery,
 • kostné markery,
 • stanovenie vitamínov.

Naše laboratóriá lekárom rutinne ponúkajú kompletnú paletu základných vyšetrení potrebnú na diagnostiku ochorení:

 • dýchacej sústavy,
 • kardiovaskulárnej sústavy,
 • tráviacej sústavy,
 • močovej sústavy,
 • žliaz s vnútorným vylučovaním,
 • pohlavnej sústavy.

Vysokošpecifické testy 

Naša ponuka vyšetrení pokrýva aj vysokošpecifické potreby lekárov – špecialistov, ako sú napríklad: 

 • diagnostika v oblasti porúch fertility (vyšetrenia hormonálnych profilov a vitamínov, protilátky proti ováriám a spermiám, anti Müllerian hormón (AMH)) – komentovaný prenatálny skríning pre tehotné samostatne v I. a v II. trimesteri, ako aj integrovaný prenatálny skríning s odporúčaním klinického genetika, 
 • parametre poškodenia myokardu, 
 • katecholamíny a ich metabolity, 
 • testy na diagnostiku a sledovanie diabetu mellitus, 
 • vyšetrenia na diagnostiku a kontrolu úspešnosti liečby osteoporózy, 
 • vyšetrenie bunkovej imunity, 
 • imunologické testy na vyšetrenie autoimunity, 
 • testy na vyšetrenie alergií.

Vďaka najmodernejšiemu vybaveniu ako jedni z mála na Slovensku stanovujeme močové sedimenty prietokovou cytometriou. Výhodou takéhoto stanovenia je pri pozitívnych erytrocytoch okamžité určenie pôvodu erytrocytov, ktoré výrazne urýchľuje diagnostiku a následnú liečbu pacienta. Ponúkame tiež stanovenie stopových prvkov, žlčových kyselín či hladín vybraných liečiv.

Ponuka Laboratória špeciálnych metód

Naše Laboratórium špeciálnych metód v Bratislave ponúka najnovšie a najmodernejšie vyšetrenia na Slovensku, akými sú napríklad: 

 • p2PSA – proenzymová forma prostatického špecifického antigénu, ktorá je frakciou v plazme cirkulujúceho voľného PSA; vyšetrenie PSA v kombinácii s PHI (Prostate Health Index) má v súčasnosti najvyššiu špecificitu pri diagnostike karcinómu prostaty, 
 • sd-LDL cholesterol, 
 • vyšetrenie kalprotektínu v stolici, 
 • vyšetrenie DAO – histamínovej intolerancie, 
 • stanovenie vitamínu A, E, aktívnej B12

Žiadanky

Žiadanka o vyšetrenie - Preventívna prehliadka, základné vyšetrenia (účinnosť od 1. 2. 2021)
Žiadanka o vyšetrenie - Klinická biochémia a hematológia (účinnosť od 1. 2. 2021)
Žiadanka o vyšetrenie - Biochémia – prenatálny skríning – I. + II. trimester (účinnosť od 1. 2. 2021)
Žiadanka o vyšetrenie - Diabetológia (účinnosť od 1. 2. 2021)
Žiadanka o vyšetrenie - Likvor (účinnosť od 1. 2. 2021)

Odberový materiál

Žiadanka na odberový materiál – bioch., hemat., mikrob., sérol., bakter., dôkaz DNA mikroorg., TBC, gen. (úč. od 15. 2. 2021)