Biochémia

Spoločnosť Unilabs Slovensko má najviac skúseností práve v odbore klinickej biochémie, kde dnes ponúka viac než 900 vyšetrení. S výnimkou niektorých špeciálnych vyšetrení sú výsledky lekárom k dispozícii do 24 hodín a samozrejmosťou je poskytovanie urgentnej diagnostiky vo všetkých laboratóriách spoločnosti.

Biochémia

Katalóg vyšetrení

Rutinné testy

Rutinné testy vyšetrované v našich laboratóriách:

 • pečeňové testy,
 • obličkové testy,
 • hormonálne testy,
 • posúdenie metabolizmu minerálov, sacharidov,
 • poruchy lipidového spektra,
 • markery zápalu a sepsy,
 • onkomarkery,
 • kostné markery,
 • stanovenie vitamínov.

Naše laboratóriá lekárom rutinne ponúkajú kompletnú paletu základných vyšetrení na diagnostiku ochorení:

 • dýchacej sústavy,
 • kardiovaskulárnej sústavy,
 • tráviacej sústavy,
 • močovej sústavy,
 • žliaz s vnútorným vylučovaním,
 • pohlavnej sústavy.

vysokošpecifické testy

Vďaka najmodernejšiemu vybaveniu ako jedni z mála na Slovensku stanovujeme močové sedimenty prietokovou cytometriou. Výhodou takéhoto stanovenia je pri pozitívnych erytrocytoch okamžité určenie pôvodu erytrocytov, ktoré výrazne urýchľuje diagnostiku a následnú liečbu pacienta. Ponúkame tiež stanovenie stopových prvkov, žlčových kyselín či hladín vybraných liečiv.

Naša ponuka vyšetrení pokrýva aj vysokošpecifické potreby lekárov – špecialistov, ako sú napríklad:

 • diagnostika v oblasti porúch fertility (vyšetrenia hormonálnych profilov a vitamínov, protilátky proti ováriám a spermiám, anti Müllerian hormón (AMH)) – komentovaný prenatálny skríning pre tehotné samostatne v I. a v II. trimesteri, ako aj integrovaný prenatálny skríning s odporúčaním klinického genetika,
 • parametre poškodenia myokardu,
 • katecholamíny a ich metabolity,
 • testy na diagnostiku a sledovanie diabetu mellitus,
 • vyšetrenia na diagnostiku a kontrolu úspešnosti liečby osteoporózy,
 • vyšetrenie bunkovej imunity,
 • imunologické testy na vyšetrenie autoimunity,
 • testy na vyšetrenie alergií.

Ponuka laboratória špeciálnych metód

Naše Laboratórium špeciálnych metód v Bratislave ponúka najnovšie a najmodernejšie vyšetrenia na Slovensku, akými sú napríklad: 

 • p2PSA – proenzýmová forma prostatického špecifického antigénu, ktorá je frakciou v plazme cirkulujúceho voľného PSA; vyšetrenie PSA v kombinácii s PHI (Prostate Health Index) má v súčasnosti najvyššiu špecificitu pri diagnostike karcinómu prostaty,
 • sd-LDL cholesterol,
 • vyšetrenie kalprotektínu v stolici,
 • vyšetrenie DAO – histamínovej intolerancie,
 • stanovenie vitamínu A, E, aktívnej B12,
 • vyšetrenie zinku, medi, olova metódou AAS.