Online objednávka odberového materiálu

Kód poskytovateľa je definovaný v zmysle metodického usmernenia č. 4/2013 ÚDZS a na pečiatke lekára je obvykle umiestnený v prvom riadku ako 12 miestny kód.

* - povinný údaj

Ak si želáte dostať potvrdzovací e-mail o objednávke, vypíšte prosím váš kontaktný e-mail:

Typ odberovej súpravy pre klinickú biochémiu, hematológia
a infekčnú sérológiu (odberový systém vacutest − kima)

Biochémia (sérum, likvor, punktát)
Hormóny, onkomarkery, imunológia, sérológia
Počet (ks)
Hematológia (K2EDTA)
KO, renín, HBA1C, HLA-B27, homocysteín, ACTH, CD znaky
Počet (ks)
KS, Rh faktor, Anti-ery protilátky
Počet (ks)
Koagulácia (citrát sodný)
Počet (ks)
Špeciálna imunológia (heparinát lítny)
FA, FI
Počet (ks)
Iný materiál
Glukóza
Počet (ks)
Sedimentácia (FW)
Počet (ks)
Moč ranný/zbieraný
Počet (ks)
Stolica
Počet (ks)
Odberová ihla
Počet (ks)

Klinická mikrobiológia, bakteriológia, dôkaz DNA mikroorganizmov a TBC

Sterilný tampón
Počet (ks)
Moč na kultiváciu a citlivosť – sterilná skúmavka
Počet (ks)
Likvor – sterilná skúmavka
Počet (ks)
Sterilný kontajner
Počet (ks)
Urogenitálne patogény
Počet (ks)
DNA Chlamydia trachomatis (PCR) + DNA urogenitálne mykoplazmy, ureaplazmy, gonokoky (PCR)
Počet (ks)
DNA iných mikroorganizmov (PCR)
Počet (ks)
Hemokultúry
Počet (ks)
TBC
Počet (ks)

Lekárska genetika

Rutinná diagnostika a zriedkavé ochorenia
Počet (ks)
TOMORROW test (NIPT)
Počet (ks)
TREC I KREC test
Počet (ks)

Špeciálne balíky

TROMBOtest
Počet (bal/ks)

Patológia

Nádoba na bioptický materiál
Počet (ks)
Sklíčka
Počet (ks)
Krabička na transport sklíčok
Počet (ks)
Odberové štetôčky
Počet (ks)
Fixačný roztok
Počet (ks)
LBC
Počet (ks)
Materiál na imunofluorescenciu
Počet (ks)

Špeciálne odberové súpravy

COVID 19 – odberové súpravy
Počet (ks)
Špeciálne odberové súpravy
Počet (ks)

Žiadanky

Počet balení (1 bal. = 100 ks)
Genetika
Počet balení (1 bal. = 100 ks)
Patológia
Počet (ks)

Čiarové kódy

Čiarové kódy
Počet ks (1 ks na jednu vzorku)

Vysvetlivky: ped. – pediatrická

Podrobnosti o vhodnom type odberového materiálu, spôsobe odberu a preskladnení vzorky do príchodu transportu nájdete v aktuálnej Odberovej príručke