Bratislava - Nové mesto

Odberové miesto č. 1 Bratislava (2.poschodie)

Šancová 110
831 04 Bratislava

PONDELOK - PIATOK: 08:30 - 13:00

Odberová sestra: Timea Liščíková

0850 150 000

Odbery sa vykonávajú na prízemí polikliniky v priestoroch genetickej ambulancie. Prevádzka odberového centra je otvorená len pre objednaných pacientov cez sk.lab.online.

Pacientom/klientom je povolený vstup do našich ambulancií/odberových miestností v základnom režime, t. j. bez preukazovania sa o bez infekčnosti (prostredníctvom Covid passu, potvrdenia o prekonaní ochorenia Covid-19 či testovania).

Naďalej neodporúčame vstup pacientov/klientov s klinickými príznakmi ochorenia (teplota, kašeľ, prejavy infekcie dýchacích ciest a pod.).
Podmienkou vstupu do čakárne, ambulancie/odberovej miestnosti je správne nasadený respirátor FFP2 a pred vstupom vyžadujeme dezinfikovanie rúk.
Taktiež je vhodné na vyšetrenie/odber sa vopred objednať a minimalizovať tak čas strávený v čakárni.

Ďakujeme za pochopenie

ODBEROVÁ MIESTNOSŤ
V BUDOVE POLIKLINIKY PROCARE

Odberové miesto č. 2 Bratislava (2.poschodie)

Šancová 110
831 04 Bratislava

PONDELOK - PIATOK: 08:30 - 13:00

Odberová sestra: 

0850 150 000

Odbery sa vykonávajú na prízemí polikliniky v priestoroch genetickej ambulancie. Prevádzka odberového centra je otvorená len pre objednaných pacientov cez sk.lab.online.

Pacientom/klientom je povolený vstup do našich ambulancií/odberových miestností v základnom režime, t. j. bez preukazovania sa o bez infekčnosti (prostredníctvom Covid passu, potvrdenia o prekonaní ochorenia Covid-19 či testovania).

Naďalej neodporúčame vstup pacientov/klientov s klinickými príznakmi ochorenia (teplota, kašeľ, prejavy infekcie dýchacích ciest a pod.).
Podmienkou vstupu do čakárne, ambulancie/odberovej miestnosti je správne nasadený respirátor FFP2 a pred vstupom vyžadujeme dezinfikovanie rúk.
Taktiež je vhodné na vyšetrenie/odber sa vopred objednať a minimalizovať tak čas strávený v čakárni.


Ďakujeme za pochopenie

ODBEROVÁ MIESTNOSŤ
V BUDOVE POLIKLINIKY PROCARE

Ambulancia lekárskej genetiky

Šancová 110
831 04 Bratislava

PONDELOK, UTOROK -7:50 – 14:00 , obedová prestávka: 11:30-12:00
STREDA 
- 7:50 - 12:00
ŠTVRTOK - zatvorené
PIATOK 
- 7:50 – 13:45 , obedová prestávka: 11:30-12:00

Odberová sestra: Zdena Čičmancová

0850 150 000

Odbery sa vykonávajú na prízemí polikliniky v priestoroch genetickej ambulancie. Prevádzka odberového centra je otvorená len pre objednaných pacientov cez sk.lab.online.

Pacientom/klientom je povolený vstup do našich ambulancií/odberových miestností v základnom režime, t. j. bez preukazovania sa o bez infekčnosti (prostredníctvom Covid passu, potvrdenia o prekonaní ochorenia Covid-19 či testovania).

Naďalej neodporúčame vstup pacientov/klientov s klinickými príznakmi ochorenia (teplota, kašeľ, prejavy infekcie dýchacích ciest a pod.).
Podmienkou vstupu do čakárne, ambulancie/odberovej miestnosti je správne nasadený respirátor FFP2 a pred vstupom vyžadujeme dezinfikovanie rúk.
Taktiež je vhodné na vyšetrenie/odber sa vopred objednať a minimalizovať tak čas strávený v čakárni.

Ďakujeme za pochopenie

ODBEROVÁ MIESTNOSŤ
V BUDOVE POLIKLINIKY PROCARE

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Šancová 110

831 04 Bratislava

7:30 – 13:00

0850 150 000

Pacientom/klientom je povolený vstup do našich ambulancií/odberových miestností v základnom režime, t. j. bez preukazovania sa o bez infekčnosti (prostredníctvom Covid passu, potvrdenia o prekonaní ochorenia Covid-19 či testovania).

Naďalej neodporúčame vstup pacientov/klientov s klinickými príznakmi ochorenia (teplota, kašeľ, prejavy infekcie dýchacích ciest a pod.).
Podmienkou vstupu do čakárne, ambulancie/odberovej miestnosti je správne nasadený respirátor FFP2 a pred vstupom vyžadujeme dezinfikovanie rúk.
Taktiež je vhodné na vyšetrenie/odber sa vopred objednať a minimalizovať tak čas strávený v čakárni.

Ďakujeme za pochopenie

ODBEROVÁ MIESTNOSŤ

V BUDOVE POLIKLINIKY PROCARE

Banská Bystrica

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Horná 67
974 01 Banská Bystrica

Pondelok
07:00 – 08:00 (objednaní pacienti cez lab.online)

08:00 - 08:15 (bez objednania)

Utorok

07:00 – 08:00 (objednaní pacienti cez lab.online)

08:00 - 08:15 (bez objednania)

Streda

07:00 – 08:30 (objednaní pacienti cez lab.online)

08:30 - 08:45 (bez objednania)

09:00 – 9:30 (objednaní pacienti cez BabyLab

Štvrtok

07:00 – 08:00 (objednaní pacienti cez lab.online)

08:00 - 08:15 (bez objednania)

Piatok

07:00 – 08:00 (objednaní pacienti cez lab.online)

08:00 - 08:15 (bez objednania)

08:30 – 9:30 (objednaní pacienti cez BabyLab

Odberová sestra: Pásztorová Viera

0850 150 000

Pacientom/klientom je povolený vstup do našich ambulancií/odberových miestností v základnom režime, t. j. bez preukazovania sa o bez infekčnosti (prostredníctvom Covid passu, potvrdenia o prekonaní ochorenia Covid-19 či testovania).

Naďalej neodporúčame vstup pacientov/klientov s klinickými príznakmi ochorenia (teplota, kašeľ, prejavy infekcie dýchacích ciest a pod.).
Podmienkou vstupu do čakárne, ambulancie/odberovej miestnosti je správne nasadený respirátor FFP2 a pred vstupom vyžadujeme dezinfikovanie rúk.
Taktiež je vhodné na vyšetrenie/odber sa vopred objednať a minimalizovať tak čas strávený v čakárni.

Ďakujeme za pochopenie

Odberová miestnosť
v budove laboratória

Topoľčany

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Pavlovova 17
955 20 Topoľčany

pondelok, štvrtok
07:00 – 11:00

0850 150 000

Pacientom/klientom je povolený vstup do našich ambulancií/odberových miestností v základnom režime, t. j. bez preukazovania sa o bez infekčnosti (prostredníctvom Covid passu, potvrdenia o prekonaní ochorenia Covid-19 či testovania).

Naďalej neodporúčame vstup pacientov/klientov s klinickými príznakmi ochorenia (teplota, kašeľ, prejavy infekcie dýchacích ciest a pod.).
Podmienkou vstupu do čakárne, ambulancie/odberovej miestnosti je správne nasadený respirátor FFP2 a pred vstupom vyžadujeme dezinfikovanie rúk.
Taktiež je vhodné na vyšetrenie/odber sa vopred objednať a minimalizovať tak čas strávený v čakárni.

Ďakujeme za pochopenie

Odberová miestnosť
v budove laboratória

Likavka

Centrálne laboratórium – STRED

J. Bellu 66

034 95 Likavka

Pondelok - Piatok

08:30 – 12:00

Od 1.8.2022:

Pondelok - Piatok

8:30 – 9:15 (objednaní pacienti cez lab.online)
9:30 – 10:30 (bez objednania)
10:45 – 11:45 (objednaní pacienti cez lab.online)

Odberová sestra: Šušová Eva

0850 150 000

Pacientom/klientom je povolený vstup do našich ambulancií/odberových miestností v základnom režime, t. j. bez preukazovania sa o bez infekčnosti (prostredníctvom Covid passu, potvrdenia o prekonaní ochorenia Covid-19 či testovania).

Naďalej neodporúčame vstup pacientov/klientov s klinickými príznakmi ochorenia (teplota, kašeľ, prejavy infekcie dýchacích ciest a pod.).
Podmienkou vstupu do čakárne, ambulancie/odberovej miestnosti je správne nasadený respirátor FFP2 a pred vstupom vyžadujeme dezinfikovanie rúk.
Taktiež je vhodné na vyšetrenie/odber sa vopred objednať a minimalizovať tak čas strávený v čakárni.

Ďakujeme za pochopenie

Odberová miestnosť

v budove laboratória

Stropkov

Laboratórium klinickej biochémie a mikrobiológie

Hviezdoslavova 37

091 01 Stropkov

07:00 – 15:30

Odberová sestra: Bc. Michrinová Adela

0850 150 000

Pacientom/klientom je povolený vstup do našich ambulancií/odberových miestností v základnom režime, t. j. bez preukazovania sa o bez infekčnosti (prostredníctvom Covid passu, potvrdenia o prekonaní ochorenia Covid-19 či testovania).

Naďalej neodporúčame vstup pacientov/klientov s klinickými príznakmi ochorenia (teplota, kašeľ, prejavy infekcie dýchacích ciest a pod.).
Podmienkou vstupu do čakárne, ambulancie/odberovej miestnosti je správne nasadený respirátor FFP2 a pred vstupom vyžadujeme dezinfikovanie rúk.
Taktiež je vhodné na vyšetrenie/odber sa vopred objednať a minimalizovať tak čas strávený v čakárni.

Ďakujeme za pochopenie

Odberová miestnosť I.

v budove laboratória

Svidník

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

MUDr. Pribulu 412/4

089 01 Svidník

07:00 – 10:00

Odberová sestra: Kandravá Mária

0850 150 000

Pacientom/klientom je povolený vstup do našich ambulancií/odberových miestností v základnom režime, t. j. bez preukazovania sa o bez infekčnosti (prostredníctvom Covid passu, potvrdenia o prekonaní ochorenia Covid-19 či testovania).

Naďalej neodporúčame vstup pacientov/klientov s klinickými príznakmi ochorenia (teplota, kašeľ, prejavy infekcie dýchacích ciest a pod.).
Podmienkou vstupu do čakárne, ambulancie/odberovej miestnosti je správne nasadený respirátor FFP2 a pred vstupom vyžadujeme dezinfikovanie rúk.
Taktiež je vhodné na vyšetrenie/odber sa vopred objednať a minimalizovať tak čas strávený v čakárni.

Ďakujeme za pochopenie

Odberová miestnosť

v budove laboratória