Žiadanky a tlačivá

Základné vyšetrenie

Žiadanka o vyšetrenie – Preventívna prehliadka

základné vyšetrenia (účinnosť od 1. 2. 2021)

Biochémia a hematológia

Žiadanka o vyšetrenie - Klinická biochémia a hematológia

(účinnosť od 1. 2. 2021)

Žiadanka o vyšetrenie - Diabetológia

(účinnosť od 1. 2. 2021)

Žiadanka o vyšetrenie - Biochémia – prenatálny skríning

(účinnosť od 1. 2. 2021)

Žiadanka o vyšetrenie - Špeciálna hematológia

(účinnosť od 1. 2. 2021)

Žiadanka o vyšetrenie - Likvor

(účinnosť od 1. 2. 2021)

Imunológia a alergológia

Žiadanka o vyšetrenie − Imunológia a alergológia

(účinnosť od 1. 2. 2021)

Príloha k žiadanke Imunológia a Alergológia – Špecifické IgE

Zoznam alergénov

Mikrobiológia

Žiadanka o vyšetrenie − Klinická mikrobiológia - Bakteriológia a parazitológia

(účinnosť od 1. 12. 2021)

Žiadanka o vyšetrenie − Diagnostika TBC a mykológia

(účinnosť od 1. 2. 2021)

Žiadanka o vyšetrenie - Likvor

(účinnosť od 1. 2. 2021)

Sérológia, virológia, molekulárna biológia infekčných ochorení

Žiadanka o vyšetrenie − Infekčná sérológia, priamy dôkaz mikroorganizmov

(účinnosť od 1. 12. 2021)

Žiadanka o vyšetrenie - Diagnostika COVID-19

(účinnosť od 1. 12. 2021)

Žiadanka o vyšetrenie - Likvor

(účinnosť od 1. 2. 2021)

Genetika

Žiadanka o vyšetrenie - Genetika - Rutinná diagnostika

(účinnosť od 1 .2. 2023)

Žiadanka o vyšetrenie - Genetika - Zriedkavé ochorenia

(účinnosť od 1. 2. 2021)

Žiadanka o vyšetrenie - Cytogenetika

(účinnosť od 1. 2. 2021)

Žiadanka o vyšetrenie - Genetika - Somatické mutácie

(účinnosť od 7.11. 2022)

Žiadanka o vyšetrenie - Genetika - Skríningové vyšetrenia

(účinnosť od 1. 11. 2021)

Žiadanka o vyšetrenie - Genetika - FISH vyšetrenia

(účinnosť od 7.11. 2022)

Katalóg genetických vyšetrení

Špeciálne balíky

TROMBOtest

Patologická anatómia

Žiadanka o vyšetrenie - Patologická anatómia - biopsia, negynekologická cytológia

(účinnosť od 1.2.2021)

Žiadanka o vyšetrenie - Gynekologická cytológia

(účinnosť od 1.3.2021)

Žiadanka o vyšetrenie - Gynekologická cytológia - preventívna prehliadka

(účinnosť od 1.8.2021)

Žiadanka o vyšetrenie - Endoskopia

(účinnosť od 1. 2. 2021)

Žiadanka o vyšetrenie - Vyšetrenie antinukleárnych a iných protilátok – DCP Prešov

(účinnosť od 1. 2. 2021)

Odberový materiál

Žiadanka na odberový materiál – Patológia

(účinnosť od marca 2018)

Žiadanka na odberový mat. – bioch., hemat., mikrob., sérol., bakter., dôkaz DNA mikroorg., TBC, gen.

(úč. od 15. 2 . 2021)

Vyzdvihovanie výsledkov vyšetrení

Žiadosť o zaslanie výsledkov zdravotných vyšetrení e-mailom
Plnomocenstvo

Sťažnosti

Formulár pre podanie sťažnosti

Všetky opodstatnené sťažnosti sa riešia okamžite, najneskôr do 30 dní od prijatia sťažnosti. Anonymné sťažnosti sa nevybavujú.