Žiadanky a tlačivá

Základné vyšetrenie

Žiadanka o vyšetrenie – Preventívna prehliadka, základné vyšetrenia

(účinnosť od 1. 6. 2024)

Biochémia a hematológia

Žiadanka o vyšetrenie - Klinická biochémia a hematológia

(účinnosť od 1. 6. 2024)

Žiadanka o vyšetrenie - Diabetológia

(účinnosť od 1. 6. 2024)

Žiadanka o vyšetrenie - Biochémia – prenatálny skríning

(účinnosť od 1. 6. 2024)

Žiadanka o vyšetrenie - Špeciálna hematológia

(účinnosť od 1. 6. 2024)

Žiadanka o vyšetrenie - Likvor

(účinnosť od 1. 6. 2024)

Imunológia a alergológia

Žiadanka o vyšetrenie − Imunológia a alergológia

(účinnosť od 1. 6. 2024)

Príloha č.1 k žiadanke Imunológia a Alergológia – Špecifické IgE

(účinnosť od 1. 7. 2023)

Príloha č.2 k žiadanke Imunológia a Alergológia – Špecifické IgG

(účinnosť od 1. 7. 2023)

Mikrobiológia

Žiadanka o vyšetrenie − Klinická mikrobiológia - Bakteriológia a parazitológia

(účinnosť od 1. 6. 2024)

Žiadanka o vyšetrenie − Mykológia

(účinnosť od 1. 6. 2024)

Žiadanka o vyšetrenie − Diagnostika TBC

(účinnosť od 1. 6. 2024)

Žiadanka o vyšetrenie - Likvor

(účinnosť od 1. 6. 2024)

Sérológia, virológia, molekulárna biológia infekčných ochorení

Žiadanka o vyšetrenie − Infekčná sérológia, molekulárna biológia

(účinnosť od 1. 6. 2024)

Žiadanka o vyšetrenie - Diagnostika COVID-19

(účinnosť od 1. 7. 2023)

Žiadanka o vyšetrenie - Likvor

(účinnosť od 1. 6. 2024)

Genetika

Žiadanka o vyšetrenie - Genetika - Rutinná diagnostika

(účinnosť od 1. 7. 2023)

Žiadanka o vyšetrenie - Genetika - Zriedkavé ochorenia

(účinnosť od 1. 7. 2023)

Žiadanka o vyšetrenie - Cytogenetika

(účinnosť od 1. 7. 2023)

Žiadanka o vyšetrenie - Genetika - Somatické mutácie

(účinnosť od 1. 7. 2023)

Žiadanka o vyšetrenie - Genetika - Skríningové vyšetrenia (TEST SMA Dôvera)

(účinnosť od 1. 7. 2023)

Žiadanka o vyšetrenie - Genetika - Skríningové vyšetrenia (TREC I KREC TEST a TEST SMA)

(účinnosť od 1. 7. 2023)

Žiadanka o vyšetrenie - Genetika - FISH vyšetrenia

(účinnosť od 1. 7. 2023)

Katalóg genetických vyšetrení

Špeciálne balíky

Žiadanka o vyšetrenie − TROMBOtest

(účinnosť od 1. 7. 2023)

Patologická anatómia

Žiadanka o vyšetrenie - Patologická anatómia - biopsia, negynekologická cytológia

(účinnosť od 1. 5. 2024)

Žiadanka o vyšetrenie - Patologická anatómia - biopsia, negynekologická cytológia

(účinnosť od 1. 7. 2023)

Žiadanka o vyšetrenie - Gynekologická cytológia

(účinnosť od 1. 7. 2023)

Žiadanka o vyšetrenie - Gynekologická cytológia - preventívna prehliadka

(účinnosť od 1. 7. 2023)

Žiadanka o vyšetrenie - Endoskopia

(účinnosť od 1. 7. 2023)

Žiadanka o vyšetrenie - Vyšetrenie antinukleárnych a iných protilátok metódou nepriamej imunofluorescencie

(účinnosť od 1. 7. 2023)

Odberový materiál

Žiadanka na odberový materiál – Patológia

(účinnosť od 1. 7. 2023)

ŽIADANKA NA ODBEROVÝ MATERIÁL KIMA – bioch., hemat., mikrob., sérol., bakter., dôkaz DNA mikroorg., TBC, gen.

(účinnosť od 1. 7. 2023)

ŽIADANKA NA ODBEROVÝ MATERIÁL SARSTEDT – bioch., hemat., mikrob., sérol., bakter., dôkaz DNA mikroorg., TBC, gen.

(účinnosť od 1. 7. 2023)

Vyzdvihovanie výsledkov vyšetrení

Žiadosť o zaslanie výsledkov zdravotných vyšetrení e-mailom
Plnomocenstvo

Sťažnosti

Formulár pre podanie sťažnosti

Všetky opodstatnené sťažnosti sa riešia okamžite, najneskôr do 30 dní od prijatia sťažnosti. Anonymné sťažnosti sa nevybavujú.