Žiadanky a tlačivá

Základné vyšetrenie

Žiadanka o vyšetrenie – Preventívna prehliadka, základné vyšetrenia (účinnosť od 1. 2. 2021)

Biochémia a hematológia

Žiadanka o vyšetrenie - Klinická biochémia a hematológia (účinnosť od 1. 2. 2021)
Žiadanka o vyšetrenie - Diabetológia (účinnosť od 1. 2. 2021)
Žiadanka o vyšetrenie - Biochémia – prenatálny skríning (účinnosť od 1. 2. 2021)
Žiadanka o vyšetrenie - Špeciálna hematológia (účinnosť od 1. 2. 2021)
Žiadanka o vyšetrenie - Likvor (účinnosť od 1. 2. 2021)

Imunológia a alergológia

Žiadanka o vyšetrenie − Imunológia a alergológia (účinnosť od 1. 2. 2021)
Príloha k žiadanke Imunológia a Alergológia – Špecifické IgE – Zoznam alergénov

Mikrobiológia

Žiadanka o vyšetrenie − Klinická mikrobiológia - Bakteriológia a parazitológia (účinnosť od 10. 10. 2021)
Žiadanka o vyšetrenie − Diagnostika TBC a mykológia (účinnosť od 1. 2. 2021)
Žiadanka o vyšetrenie - Likvor (účinnosť od 1. 2. 2021)

Sérológia, virológia, molekulárna biológia infekčných ochorení

Žiadanka o vyšetrenie − Infekčná sérológia, priamy dôkaz mikroorganizmov (účinnosť od 1. 2. 2021)
Žiadanka o vyšetrenie − Diagnostika COVID-19 (účinnosť od 5. 5. 2021)
Žiadanka o vyšetrenie - Likvor (účinnosť od 1. 2. 2021)

Genetika

Žiadanka o vyšetrenie - Genetika - Rutinná diagnostika (účinnosť od 1. 2. 2021)
Žiadanka o vyšetrenie - Genetika - Zriedkavé ochorenia (účinnosť od 1. 2. 2021)
Žiadanka o vyšetrenie - Cytogenetika (účinnosť od 1. 2. 2021)
Žiadanka o vyšetrenie - Genetika - Somatické mutácie (účinnosť od 22. 2. 2021)
Žiadanka o vyšetrenie - Genetika - Skríningové vyšetrenia (účinnosť od 1.11.2021)
Žiadanka o vyšetrenie - Genetika - FISH vyšetrenia (účinnosť od 1. 2. 2021)
Katalóg genetických vyšetrení (účinnosť od 11. 11. 2021)

Špeciálne balíky

TROMBOtest

Patologická anatómia

Žiadanka o vyšetrenie - Patologická anatómia - biopsia, negynekologická cytológia (účinnosť od 1.2.2021)
Žiadanka o vyšetrenie - Gynekologická cytológia (účinnosť od 1.3.2021)
Žiadanka o vyšetrenie - Gynekologická cytológia - preventívna prehliadka (účinnosť od 1.8.2021)
Žiadanka o vyšetrenie - Endoskopia (účinnosť od 1. 2. 2021)
Žiadanka o vyšetrenie - Vyšetrenie antinukleárnych a iných protilátok – DCP Prešov (účinnosť od 1. 2. 2021)

Odberový materiál

Žiadanka na odberový materiál – Patológia (účinnosť od marca 2018)
Žiadanka na odberový mat. – bioch., hemat., mikrob., sérol., bakter., dôkaz DNA mikroorg., TBC, gen. (úč. od 15. 2 . 2021)

Vyzdvihovanie výsledkov vyšetreni

Žiadosť o zaslanie výsledkov zdravotných vyšetrení e-mailom
Plnomocenstvo

Sťažnosti

Formulár pre podanie sťažnosti