pracujeme na zdravšej budúcnosti

Dve slová: CARE BIG

Za každou skúmavkou či vzorkou, ktorú vyšetrujeme, sa skrýva životný príbeh. Tento postoj sa snažíme uplatňovať pri komunikácii s každým pacientom, kolegom aj klientom.

Pozeráme sa na svet očami klienta

Pozerať sa na svet očami klienta v duchu CARE BIG znamená ísť nad rámec povinností, či už sme o to požiadaní, alebo len preto, že vieme, že je to správne. Snažíme sa pochopiť potreby našich klientov, pretože si uvedomujeme, že sú stredobodom toho, čo robíme. Vďaka tomu dokážeme prijať rozhodnutia, ktoré sú efektívne a účinné.

Podporujeme sa navzájom

S kolegami sa navzájom podporujeme a delíme o skúsenosti, schopnosti a zdieľame pozitívne výzvy. Najväčším bohatstvom firmy sú talentovaní ľudia zapálení pre svoju prácu, ktorí poznajú ciele a smerovanie spoločnosti. Každý rok organizujeme osobné CARE BIG stretnutia s generálnym riaditeľom. Počas nich sa rozprávame o našej firemnej kultúre, cieľoch a úspechoch spoločnosti, ale tiež o iných témach, ktoré zaujímajú našich zamestnancov.

Skúšame novinky

Držíme krok s dobou a nebojíme sa veci robiť inak. Aj vďaka tomu môžeme posúvať našu spoločnosť vpred. V oblasti laboratórnej diagnostiky pracujeme s najmodernejšími technológiami. Skúšame nové veci, prinášame do praxe nové efektívne spôsoby pracovných procesov.

Prispievame k pozitívnym zmenám

Firemná kultúra CARE BIG je viac ako len mantra, je vložená do všetkého, čo robíme na každej úrovni našej spoločnosti. V Unilabs máme šancu skutočne robiť veci inak. Z vlastnej iniciatívy zlepšujeme pracovné procesy a všetko to, čo je potrebné pre naše tímy, zákazníkov alebo pacientov. Prispievame k pozitívnym zmenám vo vzťahu ku klientom a k našim kolegom.

Naša firemná kultúra CARE BIG je postavená na štyroch hlavných myšlienkach, ktoré nám spoločne pripomínajú, že najdôležitejším spoločným cieľom nie je iba spracovávať vzorky a produkovať výsledky testov, ale nájsť odpovede, ktoré pomôžu zlepšiť životy ľudí.

Pre študentov

Staň sa superhrdinom

Voľné pozície

CARE BIG Príbehy našich kolegov

Cesta zarúbaná

Aj najťažšie situácie sa dajú zvládnuť, keď si navzájom vieme podať pomocnú ruku! Skvelým príkladom sú naši vodiči zo Stropkova, ktorí si navzájom s vodičom sanitky pomáhajú, aby spriechodnili cestu počas snehových fujavíc. Tie zasypú cestu a okolité stromy tak, že prejazd je nemožný. Obaja vstanú veľmi skoro ráno, zoberú motorovú pílu a lopaty a spoločne čistia cestu od spadnutých stromov, aby sa všetci pacienti mohli dostať k službe, ktorú potrebujú.

COVID-19 HRDINOVIA

Koronakríza prišla do našich životov nečakane a okrem veľmi náročných situácií priniesla tiež veľa solidárnosti, podpory a neoceniteľných príkladov hrdinstva našich zdravotníckych pracovníkov. Aj naše korona tímy z prevádzky a odberových centier zvládli niekoľkonásobné zvýšenie počtu odberov a vzoriek s nasadením všetkých svojich síl. Svojou nepretržitou a neúnavnou prácou dopomohli k tomu, že sa znížilo riziko prenosu infekcie v spoločnosti a zachránili sa ľudské životy.

Spustenie lab.online

Skúšame nové veci a to nás ako spoločnosť posúva vpred. V roku 2020 sme spustili portál lab.online, ktorý ponúka možnosť objednať sa na ponúkané testy online. Počas koronakrízy sme prostredníctvom lab.online spustili aj objednávanie sa na odber vzoriek a testovanie COVID-19 unikátnym spôsobom drive through. Táto inovácia umožnila mnohým klientom dostať sa na PCR testy bezpečne a bez ohrozenia svojho okolia.

Koláčiky pre budúce mamičky

Pozrieť sa na svet očami zákazníka, vcítiť sa do jeho pocitov a potrieb sa podarilo našej kolegyni z ambulancie lekárskej genetiky, ktorá tehotné mamičky a oteckov prekvapila tanierom plným chutných koláčikov. Otvorila dvere s veľkým úsmevom a všetkých čakajúcich začala ponúkať koláčmi. Vopred myslela na to, že mamičky na vyšetrenie museli prísť nalačno a určite budú veľmi hladné.

FIREMNÁ KULTÚRA V PRAXI

V Unilabs veríme, že na to, aby sme zostali jednotkou v diagnostike, musí najviac záležať na ľuďoch a nie na strojoch, ktoré obsluhujú. Preto podnikáme jasné kroky, aby naši zamestnanci boli rovnako spokojní ako naši zákazníci.

Všetky pracovné pozície pri nástupe začínajú šesťmesačným adaptačným procesom, ktorý prepája každého nového zamestnanca s vedomosťami i kolegami, čím získava podporu potrebnú na to, aby v našom tíme prosperoval.

Každoročné stretnutia zabezpečujú to, že sa stanovia a dosiahnu jasné ciele pre vzájomný prospech zamestnanca a Unilabs. Prieskum spokojnosti zamestnancov nám poskytuje poznatky, ktoré potrebujeme na to, aby sme zostali hodnotným a motivačným pracoviskom pre každého z našich zamestnancov.

Naša práca satirickými očami Jána Gorduliča

Každý rok organizujeme osobné CARE BIG stretnutia s generálnym riaditeľom, počas ktorých sa rozprávame o našej firemnej kultúre, cieľoch a úspechoch spoločnosti, ale aj o iných témach, ktoré zaujímajú našich zamestnancov. Každý z nás sa môže spolupodieľať na dianí vo firme cez rolu CARE BIG ambasádora a komunikovať potreby a očakávania priamo na manažment. Počas koronakrízy sme osobné stretnutia nahradili virtuálnymi. Preto nás „pozval na kávu“ Ján Gordulič a pozreli sme sa na našu prácu jeho satirickými očami.