Cenník pre verejnosť


Cenník zdravotných výkonov - ambulancia lekárskej genetiky

platný od 01.09.2023

Stiahnuť pdf
Cenník zdravotných výkonov - ambulancia hematológie a transfuziológie

platný od 01.09.2023

Stiahnuť pdf
Cenník laboratórnych výkonov pre samoplatcov

platný od 02.05.2024

Stiahnuť xlsx
Cenník genetických vyšetrení podľa aktuálnej ponuky
Zobraziť