Chcete zodpovedne pristupovať k rodičovstvu alebo máte iný zdravotný problém, ktorý je možné riešiť hormonálnou antikoncepciou alebo hormonálnou substitučnou liečbou?
V takom prípade vám odporúčame dať sa otestovať súborom vyšetrení definujúcich riziko vzniku krvnej zrazeniny – tzv. trombofilný stav.

Čo je to trombofília?

Trombofília, čiže náchylnosť ku vzniku krvnej zrazeniny, je podmienená vrodenými a získanými faktormi. Jednou z dnes už známych možných príčin je aj hormonálna antikoncepcia alebo hormonálna substitučná liečba, ktorá môže spôsobiť zvýšenie zrážanlivosti krvi u niektorých žien, a to najmä so zvyšujúcim sa podielom estrogénu v tabletke. Toto riziko sa zvyšuje najmä v spojitosti s obezitou a s nadmerným príjmom nikotínu u silných fajčiarok.


Dôsledky vzniku krvnej zrazeniny

Trombóza je stav, pri ktorom dochádza k zúženiu alebo upchatiu cievy krvnou zrazeninou. Dôsledkom je nedokrvenie postihnutého tkaniva alebo orgánu. Ak sa zrazenina vytvorí v srdcovej tepne, dochádza k srdcovému infarktu, v prípade upchatia mozgovej tepny je výsledkom cievna mozgová príhoda a rovnako sa zrazenina môže dostať až do pľúc, kde spôsobí pľúcnu embóliu.

Všetky tieto stavy môžu mať fatálne dôsledky, preto odporúčame otestovať sa súborom laboratórnych vyšetrení na odhalenie rizika trombofílie ešte skôr, ako začnete užívať antikoncepciu.


Rizikové skupiny

Nepatríte ani do jednej z týchto rizikových skupín? Napriek tomu buďte opatrná, najmä, ak podobné zdravotné problémy trápili vašu matku alebo sestru. Pri problémoch s krvným obehom treba veľmi starostlivo zvážiť riziká spojené s užívaním hormonálnej antikoncepcie či substitučnej hormonálnej liečby.


Dá sa trombóza spoznať?

Nástup trombózy má nejasné príznaky, často nie je jednoduché rozpoznať zhoršený stav. K prejavom patria bolesti v oblasti nôh, opuchy a zvýraznenie žíl, končatiny sú bolestivé aj na dotyk. Príznakom môže byť aj náhle nevysvetliteľné zhoršenie dýchania, často spojené s panikou, opuch ruky s bolestivosťou a zblednutím ako aj bolesť brucha. Trombóza môže vzniknúť aj na ktoromkoľvek atypickom mieste.


Cena a rozsah balíka TROMBOtest

Balík obsahuje vybrané genetické testy v kombinácii so základnými hemokoagulačnými testami. Získate tak väčšiu istotu, že plánovaná hormonálna antikoncepcia či substitučná liečba bude pre vás z hľadiska rizika trombózy bezpečná. Okrem týchto parametrov nájdete v balíku TROMBOtest aj základné pečeňové parametre (AST, ALP, GMT) – ak by boli zvýšené, tak by plánovaná hormonálna antikoncepcia obsahujúca estrogény mohla významne zhoršiť a narušiť metabolizmus pečene.

 

Kto vyšetrenie hradí?

Vyšetrenie hradí pacientka v hotovosti, nie je uhrádzané zdravotnou poisťovňou.


Cena balíka TROMBOtest

Kompletný balík 12 laboratórnych vyšetrení stojí 99 €. Váš ošetrujúci lekár vám vysvetlí výsledky vyšetrení a navrhne optimálne riešenie v oblasti užívania hormonálnej antikoncepcie, prípadne hormonálnej substitučnej liečby.


Kedy?

Test je vhodný pred nasadením hormonálnej substitučnej liečby alebo hormonálnej antikoncepcie, resp. počas jej dlhodobého užívania.


Príprava na vyšetrenie

Vyšetrenia balíka TROMBOtest sa realizujú z bežnej vzorky krvi. Vyšetrenie je vhodné absolvovať nalačno, prípadne podľa odporúčaní vášho gynekológa.


Termín a výsledky

Výsledky zasielame vášmu gynekológovi v priebehu 5 – 7  pracovných dní.

 

ŽIADANKY

ŽIADANKA O VYŠETRENIE − TROMBOtest

(účinnosť od 1. 2. 2021)

Leták

TROMBOtest