ZODPOVEDNÝ PRÍSTUP K HORMONÁLNEJ SUBSTITUČNEJ LIEČBE A ANTIKONCEPCII

Ak chcete zodpovedne pristupovať k rodičovstvu alebo máte zdravotný promblém, ktorý sa dá riešiť hormonálnou antikoncepciou či hormonálnou substitučnou liečbou, je vhodné absolvovať vyšetrenie na zistenie rizika vzniku krvnej zrazeniny (tzv. trombofilný stav). 

Trombofília, čiže zvýšená náchylnosť na vznik krvnej zrazeniny, je podmienená vrodenými a/alebo získanými faktormi. Jednou zo známych možných príčin je aj hormonálna antikoncepcia alebo hormonálna substitučná liečba, čo ovplyvňuje zvýšenú zrážanlivosť krvi, a to najmä so zvyšujúcim sa podielom estrogénu v tabletke. Pravdepodobnosť vzniku krvnej zrazeniny sa môže medzi jednotlivcami líšiť. Riziko sa zvyšuje najmä v spojitosti s obezitou a/alebo s nadmerným vystavovaním sa účinku nikotínu. 

Rizikové skupiny sú predovšetkým ženy:

 • vo veku viac ako 35 rokov,
 • s nadváhou,
 • silné fajčiarky, ktoré vyfajčia denne 15 a viac cigariet,
 • s vysokým krvným tlakom, ktoré majú cukrovku,
 • s poruchami metabolizmu tukov,
 • s kŕčovými žilami a inými cievnymi ochoreniami,
 • imobilné, resp. s nedostatkom pohybu (sedavé zamestnanie, dlhodobá hospitalizácia a pobyt na lôžku viac ako 3 dni, dlhotrvajúce operačné výkony).

Nepatríte ani do jednej z týchto rizikových skupín?
Napriek tomu buďte opatrná, ak sa krvné zrazeniny vyskytli u vašich blízkych, najmä vo veku do 50 rokov.
Pri problémoch s krvným obehom treba veľmi starostlivo zvážiť riziká spojené s užívaním hormonálnej antikoncepcie či substitučnej hormonálnej liečby.

Trombóza je stav, pri ktorom sa tvoria na stenách ciev krvné zrazeniny, ktoré môžu cievu zúžiť alebo uzatvoriť (upchať). Ak sa zrazenina „odtrhne“ a upchá cievu, hovoríme o embólii. Trombóza súvisí najmä so žilami, embólia s tepnami. Oblasť postihnutej cievy sa neprekrví. Ak je to oblasť srdca, hovoríme o infarkte, v prípade ciev mozgu o cievnej mozgovej príhode. Postihnuté môžu byť aj iné časti tela vrátane oka, pečene, čriev, obličiek či pľúc – vtedy hovoríme o pľúcnej embólii. Najčastejšie trombóza postihuje žily v dolnej časti tela (panvy a dolných končatín), vtedy hovoríme o flebotrombóze, ktorá má zväčša pozvoľnejší priebeh. V začiatkoch môže dlhodobo prebiehať bez príznakov. Žilová krv sa hromadí pred prekážkou (trombom), čím dochádza k zhrubnutiu končatiny, veľmi výraznej bolestivosti, ktorá sa prejavuje spontánne, pri ľahkom dotyku alebo aj pri pohyboch v členku či kolene, na pohľad môže dôjsť až k zmene farby do fialova.

Všetky tieto stavy môžu mať fatálne následky, preto odporúčame dať sa otestovať prostredníctvom laboratórnych vyšetrení na odhalenie rizika trombofílie, a to ešte pred začiatkom užívania hormonálnej antikoncepcie.

Nástup trombózy má netypické príznaky, ktoré pri trombóze dolných končatín vyústia do bolesti najmä lýtok a chodidiel, prejavia sa tŕpnutím a kŕčmi, rastúcimi opuchmi a zvýraznením povrchových žíl, končatiny sú bolestivé aj na dotyk, často teplé a sfarbené do modra. Príznaky sa môžu líšiť podľa miesta vzniku a patria k nim aj náhle nevysvetliteľné zhoršenie dýchania, často spojené s panikou a potením, opuch ruky s bolestivosťou a zblednutím, ako aj silné bolesti brucha.

 

PREČO TENTO TEST?

 • Balíček obsahuje vybrané genetické testy v kombinácii so základnými hemokoagulačnými
  vyšetreniami. Získate tak väčšiu istotu, že plánovaná hormonálna antikoncepcia či substitučná liečba bude pre vás z hľadiska rizika trombózy bezpečná.
 • Okrem týchto parametrov nájdete v balíčku TROMBOTEST aj vyšetrenie základných pečeňových parametrov (AST, ALP, GGT), keďže súčasťou kombinovanej hormonálnej antikoncepcie sú estrogény, ktoré môžu narušiť metabolizmus pečene, čo sa prejaví práve zvýšením aktivity uvedených enzýmov.
 • Parametre, ktoré sa vyšetrujú v rámci balíčka TROMBOTEST:
  • Faktor V (F5: 1691G>A − Leiden)
  • Faktor II (protrombín) (F2: 20210G>A)
  • Metyléntetrahydrofolátreduktáza (MTHFR: 677C>T)
  • Metyléntetrahydrofolátreduktáza (MTHFR: 1298A>C)
  • Krvný obraz s diferenciálom
  • PT-ratio
  • APTT-ratio
  • Fibrinogén
  • D-dimér
  • ALP
  • ALT
  • GGT

 

AKO TO PREBIEHA?

Na TROMBOTEST postačuje bežný odber krvi.

Vyšetrenie je vhodné absolvovať nalačno, prípadne podľa odporúčaní vášho gynekológa.

 

KEDY SA DOZVIETE VÝSLEDKY?

Výsledky budú zaslané vášmu gynekológovi do 7 pracovných dní.
Váš gynekológ vám navrhne optimálne riešenie v oblasti užívania hormonálnej antikoncepcie, prípadne hormonálnej substitučnej liečby.

Vyšetrenie nie je hradené z verejného zdravotného poistenia.

Leták

TROMBOtest