pracujeme na zdravšej budúcnosti

Viem určiť, ktoré
antibiotiká zaberú

Chceš to dokázať aj ty?

Viem identifikovať,
tvoj imunitný štít

Ukážem ti ako na to.

Režem tkanivá
na plátky tenšie
ako mušie krídla

Chceš si to vyskúšať?

Staň sa superhrdinom

Firemná kultúra

Voľné pozície

Začni kariéru u nás

Premýšľaš, ako po štúdiu ďalej a obzeráš sa po mieste, kde sa môžeš dobre uplatniť a nazbierať cenné skúsenosti? Máme pre teba zaujímavú ponuku. Medicínsku prax nemusíš robiť len v ambulancii alebo v nemocnici. Realizovať sa môžeš aj v medicínskych laboratóriách. Poď robiť do našich laboratórií v sieti Unilabs Slovensko a my ti dokážeme, že medicína je zaujímavá aj v laboratórnych podmienkach.

Vyber si jeden z našich odborov:

UNILABS OČAMI ŠTUDENTOV

Tvoj názor je dôležitý! A preto sme sa ti vďaka študentskému prieskumu „dostali pod kožu“ a otvorili dvere do tvojho študentského sveta. Chceli sme spoznať tvoje potreby a očakávania spojené so štúdiom a s budúcou kariérou. Vybrali sme otázky zamerané na tvoje aktuálne vzdelanie, školu, prax a plány do budúcnosti, čím sme získali informácie, ktoré nám pomôžu nájsť spôsoby, ako zlepšiť budúcnosť mladých ľudí v zdravotníctve.

Čo sme sa z prieskumu dozvedeli?

 • Čo študenti očakávajú od spoločností zaoberajúcich sa laboratórnou diagnostikou?

  Nielenže je o prax v tejto oblasti záujem, študenti ju od firiem orientovaných na laboratórnu diagnostiku očakávajú. Ide o jednoznačne najčastejšiu spontánnu odpoveď študentov.

  62 %

  študentov, ktorí sa zúčastnili prieskumu očakáva od spoločnosti zaoberajúcej sa laboratórnou diagnostikou odbornú prax a stáže.

 • V akom odbore by študenti chceli pôsobiť?

  Študenti, ktorí uvažujú o práci v odbore laboratórnej diagnostiky najčastejšie vyjadrili záujem o pôsobenie v oblasti mikrobiológie (36 %), hematológie (35 %) a lekárskej genetiky (35 %). Naopak, najmenší záujem sme zaznamenali v prípade veterinárnej diagnostiky (11 %), patológie (22 %) a biochémie (23 %).

  36 %

  študentov vyjadrilo záujem o pôsobenie v oblasti mikrobiológie, pričom v tesnom závese sa umiestnili odbory hematológia a lekárska genetika.

 • Čo študentov láka na práci v laboratórnej diagnostike?

  Študenti, ktorí prejavili záujem o prácu v odbore laboratórnej diagnostiky najčastejšie túto prácu opísali ako zaujímavú (19 %) a dôležitú v zmysle pomoci druhým ľuďom (19 %).

  19 %

  študentov opísalo prácu v odbore laboratórna diagnostika ako zaujímavú a rovnaké percento študentov považuje túto oblasť za dôležitú v zmysle pomoci druhým.

Ako nás vidia študenti?

Oceňujem, že som mohol praxovať v laboratóriu, zoznámil som sa s prístrojmi a pracovnými postupmi, o ktorých som predtým len čítal.

Už počas môjho štúdia som mala záujem o odbornú prax v laboratóriu. Myslím si, že pre študenta je dôležité získať čo najviac informácii a praktických skúsenosti zo svojho odboru už počas štúdia, keď plánuje kariéru v zdravotníctve.

Som v programe Mladé talenty, ktorý pripravuje mladých ľudí na odborné a manažérske pozície.

Spolupráca so školami

Na tvojej kariérnej ceste ti chceme byť oporou od samého začiatku. Spolupracujeme s viacerými zdravotníckymi školami, ktorých študenti môžu v rámci praxe nahliadnuť do sveta laboratórnej diagnostiky.

Unilabs študent

Zoznam škôl, s ktorými spolupracujeme:

Študuješ zdravotnícky odbor na strednej alebo vysokej škole a nenašiel si svoju školu v našom zozname? Ozvi sa nám so žiadosťou o stáž či odbornú prax individuálne. Viac info nájdeš v sekcii Kontakt.

Rámcovú zmluvu o praktickej príprave študentov máme s fakultami:

 • Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove
 • Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave
 • Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerziry v Ružomberku

Rámcovú zmluvu o praktickej príprave študentov máme s fakultami:

 • Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka, Bratislava
 • Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova, Košice
 • Stredná zdravotnícka škola, Trenčín
 • Stredná zdravotnícka Škola, Trnava

Prax v našich laboratóriách absolvujú na základe individuálnych dohôd aj študenti Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU, Fakulty zdravotníctva Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, študenti lekárskych fakúlt a väčšiny prírodovedeckých fakúlt na Slovensku.

Odborná príprava študentov v Unilabs Slovensko

Naša spoločnosť sa podieľa na odbornej príprave študentov niektorých vysokoškolských a stredoškolských zdravotníckych odborov (najmä lekárskej a prírodovedeckej fakulty). Študenti môžu absolvovať prax a stáže na našich pracoviskách a získať skúsenosti pre budúcu prax. Každoročne sa tejto odbornej prípravy zúčastňujú desiatky študentov zdravotníckych odborov a na vlastnej koži zažijú prax v laboratóriách po celom Slovensku.

Počas praxe v Unilabs

Janka, študentka prírodovedeckej fakulty

Vďaka stáži v Unilabs už presne viem, kam budú smerovať moje kroky po škole. A zistila som, aký veľký je rozdiel medzi teóriou a praxou!

Festival medikov Ži a nechaj žiť

Zúčastnili sme sa festivalu medikov Ži a nechaj žiť v Martine, ktorého súčasťou bol aj veľtrh slovenského zdravotníctva. Ako jeden z hlavných partnerov podujatia sme študentom a absolventom Jesseniovej lekárskej fakulty predstavili možnosti uplatnenia v našej spoločnosti. Pozri sa, ako to celé prebiehalo.