Mgr. Stanislav Čársky

Generálny riaditeľ (CEO)

Ing. Jozef Karlík

Finančný riaditeľ (CFO)

RNDr. Ľubomír Gallik

Prevádzkový riaditeľ (COO)

 

Mgr. Lívia Franková

Marketingový riaditeľ (CMO)

Ing. Gabriel Gajdoš

IT riaditeľ (CIO)

Dominika Petrová

Manažér projektovej kancelárie (CPO)

Ing. Peter Kelčík

Riaditeľ ľudských zdrojov (HR Director)

Ing. Lucia Sýkorová

Riaditeľ nákupu (CPO)

RNDr. Viera Zboňáková, MSc.

Manažér pre dane a účtovníctvo

Tibor Majer

Senior koordinátor logistiky

 

Ing. Ivan Zaťko

Manažér logistiky

Ing. Róbert Lamoš

Projektový manažér TaHO

RNDr. Alexandra Malaníková

Obchodný manažér


Ing. Kristína Langerová

Manažér pre styk so zdravotnými poisťovňami

MUDr. Ivana Revayová, MPH, MBA

Manažér prevádzky ambulancií

Mgr. Katarína Dudová, MPH

Manažér Centrálneho laboratória – ZÁPAD

MUDr. Jana Koporcová

Manažér Centrálneho laboratória – STRED

Mgr. Stanislava Vargová

Manažér Centrálneho laboratória – VÝCHOD

Mgr. Bibiana Straková, MPH

Manažér kvality (rutinné laboratóriá)

MUDr. Iveta Mečiarová, PhD.

Manažér DCP Bratislava a odborný zástupca

MUDr. Mojmír Ducár

Manažér DCP Banská Bystrica

a odborný zástupca

MUDr. Jozef Bodnár

Manažér DCP Košice a odborný zástupca

MUDr. Ľubomír Straka

Manažér DCP Prešov a odborný zástupca

MUDr. Miroslav Žatko

Manažér DCP Topoľčany

a odborný zástupca

RNDr. Jana Verebová, PhD.

Manažér Laboratória lekárskej genetiky Košice

MVDr. Eva Drusová

Manažér Laboratória lekárskej genetiky Spišská Nová Ves

Mgr. Lenka Tomášiková

Manažér Laboratória lekárskej genetiky Banská Bystrica

RNDr. Renáta Zemjarová Mezenská

Manažér Laboratória lekárskej genetiky Bratislava - Polianky

RNDr. Jaroslava Veljačiková

Manažér Laboratória lekárskej genetiky Bratislava - Šancová

Mgr. Zuzana Kmentová

Centrálny manažér kvality pre patológie a genetiky