Praktické informácie | Praktická príručka / Technická príručka

Procesná mapa

Predanalytická fáza, analytická fáza, postanalytická fáza.

Unilabs Slovensko - partner č.1 v laboratórnej diagnostike

Žiadanka a objednanie vyšetrení

Informácie o žiadankách a zoznam základných informácií o pacientovi.

Vyplnenie žiadanky - zoznam základných informácií o pacientovi

Postup vypisovania žiadaniek.

Výber vyšetrení

Postup vyplňovania tlačených žiadaniek o vyšetrenie.

Značenie vzoriek

Podmienky označovania vzoriek, či žiadaniek čiarovými kódmi a elektronické žiadanky.

Telefonické doobjednanie

Odber

Odberová príručka

Transport

Registrácia a príprava vzorky

Barcoding, spracovanie a príprava vzorky.

Komplexná diagnostika

Kvalita a akreditácia

Analýza

Zoznam zariadení, ktoré využívame na analyzovanie vzoriek.

Validácia a distribúcia výsledkov

Distribúcia, zasielanie písomných a elektronických výsledkov, telefonické hlásenie výsledku.