Praktické informácie | Technická príručka

Procesná mapa

Predanalytická fáza, analytická fáza, postanalytická fáza

Unilabs Slovensko - partner č.1 v laboratórnej diagnostike

Žiadanka a objednanie vyšetrení

Informácie o žiadankách a zoznam základných informácií o pacientovi

Vyplnenie žiadanky - zoznam základných informácií o pacientovi

Postup vypisovania žiadaniek

Výber vyšetrení

Postup vyplňovania tlačených žiadaniek o vyšetrenie

Značenie vzoriek

Podmienky označovania vzoriek, či žiadaniek čiarovými kódmi a elektronické žiadanky

Telefonické doobjednanie

Odber

Odberová príručka

Transport

Registrácia a príprava vzorky

Barcoding, spracovanie a príprava vzorky

Komplexná diagnostika

Analýza vzoriek

Zariadenia, ktoré využívame na analyzovanie vzoriek

Kvalita a akreditácia

Validácia a distribúcia výsledkov

Distribúcia, zasielanie písomných a elektronických výsledkov, telefonické hlásenie výsledku